Pracovní spokojenost zaměstnanců ve společnosti XY, s.r.o.

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Pracovní spokojenost zaměstnanců ve společnosti XY, s.r.o.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Pracovní spokojenost zaměstnanců ve společnosti XY, s.r.o.
Autor: Antičová, Sandra
Vedoucí: Mikuláštík, Milan
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je zhodnotit úroveň pracovní spokojenosti zaměstnanců ve společnosti XY, s.r.o. a navrhnout nápravná opatření v oblastech, kde se zaměstnanci této společnosti cítí značně nespokojení. První část práce, vypracována na základě literatury se věnuje popisu fenoménu pracovní spokojenosti. V této části jsou popsány i faktory mající vliv na pracovní spokojenost. Na teoretickou část navazuje část praktická, která je založena na dotazníkovém šetření. Za pomoci dotazníku byla zkoumána celková úroveň pracovní spokojenosti. Na základě zjiš-těných výsledků byla navrhnuta nápravná opatření v problematických oblastech.
URI: http://hdl.handle.net/10563/739
Datum: 2006-05-19
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 19.05.2036
Ústav: Ústav managementu
Studijní obor: Management a ekonomika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 4148


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
antičová_2006_bp.pdfZablokované 1.357Mb PDF Zobrazit/otevřít
antičová_2006_vp.doc 56Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
antičová_2006_op.doc 39.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet