Pracovní spokojenost zaměstnanců ve společnosti XY, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Pracovní spokojenost zaměstnanců ve společnosti XY, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mikuláštík, Milan
dc.contributor.author Antičová, Sandra
dc.date.accessioned 2010-07-13T14:06:39Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/739
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je zhodnotit úroveň pracovní spokojenosti zaměstnanců ve společnosti XY, s.r.o. a navrhnout nápravná opatření v oblastech, kde se zaměstnanci této společnosti cítí značně nespokojení. První část práce, vypracována na základě literatury se věnuje popisu fenoménu pracovní spokojenosti. V této části jsou popsány i faktory mající vliv na pracovní spokojenost. Na teoretickou část navazuje část praktická, která je založena na dotazníkovém šetření. Za pomoci dotazníku byla zkoumána celková úroveň pracovní spokojenosti. Na základě zjiš-těných výsledků byla navrhnuta nápravná opatření v problematických oblastech. cs
dc.format 98 cs
dc.format.extent 1423322 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 19.05.2036
dc.subject satisfaktory cs
dc.subject disatisfaktory cs
dc.subject adekvátní komunikace cs
dc.subject Maslow cs
dc.subject Alderfer cs
dc.subject satisfactors en
dc.subject disatisfactors en
dc.subject adequat communicetion en
dc.subject Maslow en
dc.subject Alderfer en
dc.title Pracovní spokojenost zaměstnanců ve společnosti XY, s.r.o. cs
dc.title.alternative Work satisfaction of employers in the company XY Limited en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Linhart, Petr
dc.date.accepted 2006-06-12
dc.date.vskp-available 2036-05-19
dc.description.abstract-translated The aim of this Bachelor thesis is to evaluate level of work satisfaction of employers in the company XY Limited and to propose corrective measures in the spheres in which the em-ployers fell largely dissatisfied. First part of the thesis, elaborated on the basis of literature, discusses of the description of phenomenon of work satisfaction. There are described also factors that affect work satis-faction in this part. On the theoretical part is joined the practical part, which is based on the questionnaire re-search. By the aid of the questionnaire was examined whole level of work satisfaction. On the basis of ascertained findings were proposed corrective measures in problematic spheres. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4148
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
antičová_2006_bp.pdfBlocked 1.357Mb PDF View/Open
antičová_2006_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
antičová_2006_op.doc 39.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account