Výchova a vzdělávání dětí v období předškolního a mladšího školního věku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výchova a vzdělávání dětí v období předškolního a mladšího školního věku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazánková, Libuše cs
dc.contributor.author Dvořáková, Pavla cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T14:06:55Z
dc.date.available 2010-07-13T14:06:55Z
dc.date.issued 2006-05-12 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/741
dc.description.abstract Práce je zaměřena na vývojové poruchy dětí předškolního a mladšího školního věku. Cílem bylo vysvětlit jejich příčiny a případné následky, kterými se mohou tyto poruchy projevit a zvýraznit úlohu rodiny, rodinné výchovy a školy při výchově dětí. Práce se dále zabývá chybami, kterých se rodiče a vychovatelé dopouštějí a které mají určující význam při formování osobnosti mladého člověka a jeho mravní vývoj. cs
dc.format 80 s. cs
dc.format.extent 596727 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Výchovné problémy cs
dc.subject předškolní věk cs
dc.subject mladší školní věk cs
dc.subject rodina cs
dc.subject rodinná výchova cs
dc.subject škola cs
dc.subject následky cs
dc.subject Education problems en
dc.subject preschool en
dc.subject younger school age en
dc.subject family en
dc.subject family education en
dc.subject school en
dc.subject conseguences en
dc.title Výchova a vzdělávání dětí v období předškolního a mladšího školního věku cs
dc.title.alternative Education and upbringing of children it the pre-school and school stages en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Řehoř, Antonín cs
dc.date.accepted 2006-06-19 cs
dc.description.abstract-translated The work is aimed at the disordersin the development of preschool younger school age children. The objective was to explain thein causes and possible conseguences bz which these disorders can be appear and to stress the role of the familz, familz education and the role of the school during children education. Further objective was to determine the mistakes which we as parents and schoolmasters are making and which have decisive significance duringthe form of the personalitz of young people and their moral development. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 2326
dc.date.assigned 2004-12-17 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
dvořáková_2006_bp.pdfBlocked 582.7Kb PDF View/Open
dvořáková_2006_vp.doc 23.5Kb Microsoft Word View/Open
dvořáková_2006_op.doc 25.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account