Starosta v českém obecním zřízení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Starosta v českém obecním zřízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurníková, Jana
dc.contributor.author Otépková, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-17T03:10:23Z
dc.date.issued 2008-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7427
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je popsat a zhodnotit současnou právní úpravu postavení starosty obce, jako reprezentanta obce, v českém obecním zřízení. Práce začíná stručným popsáním současné právní úpravy obecního zřízení, kde jsou vymezeny některé základní pojmy vztahující se k obecnímu zřízení jako postavení obce, klasifikace obcí, občané obce, území obce, pravomoc a působnost obce a orgány obce. V hlavní části se práce věnuje současnému právnímu postavení starosty obce, a to vzniku a zániku jeho mandátu, pravomocím, odpovědnosti, střetu zájmů, odměňování za výkon funkce a postavení k ostatním orgánům obce. Dále jsou v práci identifikované některé diskutované problémy současnosti týkající se starostů obcí jako jsou přímá volba nebo riziko korupce. Práce končí popsáním postavení starosty ve vybraných státech Evropské unie a představením návrhu novely zákona o obcích. cs
dc.format 89 s., 25 s. příloh cs
dc.format.extent 4476659 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 05.05.2038
dc.subject obecní zřízení cs
dc.subject zastupitelstvo obce cs
dc.subject rada obce cs
dc.subject obecní úřad cs
dc.subject starosta obce cs
dc.subject místostarosta cs
dc.subject volba cs
dc.subject pravomoci cs
dc.subject odpovědnost cs
dc.subject střet zájmů cs
dc.subject odměna cs
dc.subject přímá volba cs
dc.subject starosta ve státech EU cs
dc.subject municipal establishment en
dc.subject municipal board en
dc.subject municipal council en
dc.subject municipal office en
dc.subject mayor en
dc.subject vicemayor en
dc.subject elections en
dc.subject power en
dc.subject responsibility en
dc.subject conflict of interests en
dc.subject payment en
dc.subject direct vote en
dc.subject mayor of a state of the EU en
dc.title Starosta v českém obecním zřízení cs
dc.title.alternative Mayor in the Czech Municipal Arrangement en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Večeřa, Miloš
dc.date.accepted 2008-06-04
dc.date.vskp-available 2038-05-05
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to describe and evaluate the current legal regulations of mayor's position as a representative of the municipality, in Czech municipal establishment. The thesis begins with a brief description of the current legal arrangement of a municipal establishment that defines some basic terms concerning the municipal establishment, such as the municipal status, municipal classification, municipal residents, municipal territory, municipal power and authority, and municipal bodies. The main point the thesis argues is mayor's legal status, the beginning and the end of his term, his power, responsibility, conflict of interests, payments for his performance, and his relation to the other bodies of the municipality. Among others, the thesis argues some often discussed points of our times that concern the issue of mayor elections or the threat of corruption. The end of the thesis is engaged to the status of the mayor in certain states of the European Union and presenting of a municipal law amendment proposal. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/181 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 8844
dc.date.assigned 2008-03-10
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
otépková_2008_dp.pdfBlocked 4.269Mb PDF View/Open
otépková_2008_vp.doc 44Kb Microsoft Word View/Open
otépková_2008_op.doc 41Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account