Prostředí náhradní rodinné péče

DSpace Repository

Language: English čeština 

Prostředí náhradní rodinné péče

Show simple item record

dc.contributor.advisor Knotová, Dana
dc.contributor.author Kolouchová, Jaroslava
dc.date.accessioned 2010-07-17T03:14:33Z
dc.date.available 2010-07-17T03:14:33Z
dc.date.issued 2008-04-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7442
dc.description.abstract V této bakalářské práci se zabývám náhradní rodinnou péčí. Práce začíná historickým vývojem adopce a pěstounské péče. Podrobněji se věnuji jednotlivým formám náhradní péče o děti: osvojení, mezinárodnímu osvojení, pěstounské péči, poručenství, opatrovnictví, ústavní péči. Dále píši o rodině a jejím vlivu na zdravý a harmonický vývoj dětí, zejména v jejich ranném dětství. Uvádím specifické problémy spojené s výchovou v náhradní rodinné péči a možnosti jejich řešení. cs
dc.format 43 s. cs
dc.format.extent 297577 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Náhradní rodinná péče cs
dc.subject dítě cs
dc.subject rodina cs
dc.subject výchova cs
dc.subject osvojení cs
dc.subject pěstounská péče cs
dc.subject Surrogate family care en
dc.subject child en
dc.subject family en
dc.subject upbringing en
dc.subject adoption en
dc.subject foster care en
dc.title Prostředí náhradní rodinné péče cs
dc.title.alternative Foster family care en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kuchyňková, Iva
dc.date.accepted 2008-06-24
dc.description.abstract-translated In this bachelor thesis I'm concerned with surrogate care. The thesis begins with historical evolution of adoption and foster care. Closely I pay attention to separate types of surrogate family care: adoption, international adoption, foster care, guardianship, custodianship, institutional child care. Then I write about family and its influence on healthy and harmonious evolution of children, especially in their childhood. I mention particular problems related with upbringing in substitute care and their possible solution. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009503
dc.date.assigned 2007-04-30
utb.result.grade A
local.subject adoptivní rodina cs
local.subject pěstounství cs
local.subject adoptive family en
local.subject foster home care en


Files in this item

Files Size Format View
kolouchová_2008_bp.pdfBlocked 290.6Kb PDF View/Open
kolouchová_2008_vp.doc 133.2Kb Microsoft Word View/Open
kolouchová_2008_op.doc 74.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account