Sociálně právní aspekty v činnosti Policie České republiky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociálně právní aspekty v činnosti Policie České republiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kejdová, Miroslava
dc.contributor.author Diblík, Michal
dc.date.accessioned 2010-07-17T03:14:46Z
dc.date.issued 2008-04-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7443
dc.description.abstract Práce analyzuje probíhající reformy české policie a konfrontuje jejich průběh a vývoj se společenskými kontexty, zejména souvislost s veřejným míněním a názorem na činnost policie jako celku i jednotlivé policisty. Výsledky použitého průzkumu jsou konfrontovány s učiněnými závěry. cs
dc.format 59 s. cs
dc.format.extent 829977 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 29.04.2028
dc.subject Policie cs
dc.subject policejní činnosti cs
dc.subject veřejnost cs
dc.subject veřejné mínění cs
dc.subject reforma cs
dc.subject právo cs
dc.subject základní změny cs
dc.subject optimalizace cs
dc.subject bezpečnost cs
dc.subject financování cs
dc.subject modernizace cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject průzkum cs
dc.subject Police en
dc.subject police activity en
dc.subject public en
dc.subject public opinion en
dc.subject reform en
dc.subject law en
dc.subject primary changes en
dc.subject optimization en
dc.subject security en
dc.subject funding en
dc.subject updating en
dc.subject training en
dc.subject survey en
dc.title Sociálně právní aspekty v činnosti Policie České republiky cs
dc.title.alternative Social and legal aspects of the work of the police of the Czech Republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vodičková, Miroslava
dc.date.accepted 2008-06-25
dc.date.vskp-available 2028-04-29
dc.description.abstract-translated This work analyses running reforms of Czech police and confronts theirs courseand development with social contetexts, especially in connection in public opinion and view at police activity collectice and individual policeman. The results of used study are compared with complete conclusion. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009479
dc.date.assigned 2007-04-30
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
diblík_2008_bp.pdfBlocked 810.5Kb PDF View/Open
diblík_2008_vp.doc 182.2Kb Microsoft Word View/Open
diblík_2008_op.doc 65.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account