Zmapování potřeb zrakově handicapovaných žáků na základní škole

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zmapování potřeb zrakově handicapovaných žáků na základní škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Celá, Jarmila
dc.contributor.author Beranová, Anita
dc.date.accessioned 2010-07-17T03:53:51Z
dc.date.available 2010-07-17T03:53:51Z
dc.date.issued 2008-05-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7522
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na potřeby zrakově handicapovaného žáka a jeho spolupráci s asistentem pedagoga na půdě běžné základní školy. Autorka se nejprve zabývá vlivem zrakového postižení na osobnost člověka. Popisuje systém vzdělávání zrakově postižených, úlohu rodiny a školy v procesu vzdělávání. K realizaci výzkumu byla zvolena technika hloubkového rozhovoru, který zjišťoval co nejvíce možných detailů. Výzkumný vzorek se skládal z pěti respondentů. cs
dc.format 64 s. cs
dc.format.extent 3125155 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject zrakové postižení cs
dc.subject asistent pedagoga cs
dc.subject oftalmopedie cs
dc.subject potřeby cs
dc.subject integrace cs
dc.subject visual handicap en
dc.subject pedagogue's assistant en
dc.subject ophtalmopedia en
dc.subject needs en
dc.subject integration en
dc.title Zmapování potřeb zrakově handicapovaných žáků na základní škole cs
dc.title.alternative Recognition of visual handicapped pupils needs on the elementary school en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vávrová, Soňa
dc.date.accepted 2008-06-18
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on the needs of visual impaired pupil and his co-operation with the pedagogue's assistant on the grounds of common elementary school. First, the autor deals with the influence of visual handicap on man's personality. It describes the education system of these people, the function of family and school in the process of education. The survey uses the technique of depth interview that tries to find out as many details as possible. The research sample consisted of five informants. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 7934
dc.date.assigned 2008-01-08
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
beranová_2008_bp.pdfBlocked 2.980Mb PDF View/Open
beranová_2008_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
beranová_2008_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account