Postavení živnostenských úřadů ve veřejné správě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Postavení živnostenských úřadů ve veřejné správě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří
dc.contributor.author Hasíková, Naděžda
dc.date.accessioned 2010-07-17T03:59:03Z
dc.date.available 2010-07-17T03:59:03Z
dc.date.issued 2008-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7534
dc.description.abstract Hybnou silou ekonomického rozvoje je v tržním hospodářství podnikání a převážná část podnikatelských aktivit se odvíjí právě v režimu živnostenského zákona. Živnostenský zá-kon nabyl účinnosti 1. ledna 1992 a postupně se stal jedním z předpisů, které jsou středem zájmu jak podnikatelské veřejnosti, tak i pracovníků orgánů veřejné správy. Otázky, které souvisejí s živnostenským podnikáním, však nejsou řešeny pouze v živnostenském zákoně, ale lze je najít v mnoha jiných, souvisejících předpisech. V teoretické části své diplomové práci vysvětluji pojem "veřejná správa" a to v návaznosti na živnostenský zákon. V praktické části své diplomové práce jsem rozebrala dnes již schválenou novelu živnostenského zákona a vypracovala analýzu kladů a záporů, a to jak z hlediska podnikatelů, tak i živnostenských úřadů, u vybraných částí jsem navrhla možnosti řešení. cs
dc.format 76 s. cs
dc.format.extent 466139 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject veřejná správa cs
dc.subject živnostenský úřad cs
dc.subject živnostenský zákon cs
dc.subject podnikatel cs
dc.subject úředník cs
dc.subject přenesená působnost cs
dc.subject Centrální registrační místo cs
dc.subject CzechPoint cs
dc.subject informační systém cs
dc.subject Registr živnostenského podnikání cs
dc.subject Public Administration en
dc.subject Trade Supervisory Office en
dc.subject Trade Law en
dc.subject Entrepreneur en
dc.subject Clerk en
dc.subject Delegeted Competence en
dc.subject Central Register en
dc.subject CzechPoint en
dc.subject Information System en
dc.subject Trading Register en
dc.title Postavení živnostenských úřadů ve veřejné správě cs
dc.title.alternative Position of trade offices in system of public administration en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Lysoněk, Lukáš
dc.date.accepted 2008-05-28
dc.description.abstract-translated The momentum of the economic development in the market economy is a free enterpreneu-rship. And most of the entrepreneurial activities are regulated by a trade law. Trade law came to force on 1st January 1992 and has become the regulation of great interest among both, entrepreneurs and public administration's employees. But trading issues are not amended only by trade law, but also by many others relating regulations. I explain term "public administration" in relation to trade law in theoretic part of my di-ploma work. In practical part of my diploma, I examined currently passed amendment of the trade law and worked out analysis of strength and weaknesses from both, entrepre-neurs' and the Trade Supervisory Offices' views. I also proposed possible solutions of im-provement for selected issues. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/181 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 8873
dc.date.assigned 2008-03-10
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
hasíková_2008_dp.pdfBlocked 455.2Kb PDF View/Open
hasíková_2008_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
hasíková_2008_op.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account