Kriminalita dětí a mládeže jako sociální problém

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kriminalita dětí a mládeže jako sociální problém

Show simple item record

dc.contributor.advisor Enenkelová, Soňa
dc.contributor.author Molák, Karel
dc.date.accessioned 2010-07-17T04:04:33Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:31Z
dc.date.issued 2008-03-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7550
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá tématem kriminality dětí a mládeže jako sociálního problému. Teoretická část práce přibližuje trestnou činnost dětí a mládeže, zabývá se jejím vývojem, současnou situací, podmínkami a příčinami, dále pak možnostmi v oblasti prevence a detailním rozpracováním oblastí rodiny a jejím výchovným významem. Praktická část je zaměřena na ověření teoretických poznatků a východisek týkajících se vlivu rodinného prostředí na páchání trestné činnosti mladistvými v konfrontaci s poznatky zjištěnými rozborem jednotlivých zkoumaných případů mladistvých pachatelů trestné činnosti. cs
dc.format 72 s. cs
dc.format.extent 473342 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 28.03.2010
dc.subject Kriminalita cs
dc.subject rodinné prostředí cs
dc.subject prevence cs
dc.subject trestná činnost dětí a mládeže cs
dc.subject Criminality en
dc.subject family atmosphere en
dc.subject prevention en
dc.subject criminal activity of children and teenagers en
dc.title Kriminalita dětí a mládeže jako sociální problém cs
dc.title.alternative Crime among children and young people as a social problem en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Olejníček, Antonín
dc.date.accepted 2008-05-14
dc.description.abstract-translated The dissertation work deals with the juvenile delinquency as social problem. The theoretical part of this dissertation describes a criminal activity of children and teenagers, it deals with its evolution, present circumstances, conditions and causes, and thereafter it deals with possibilities in field of prevention and detailed elaborate family's area and its education importance. The practical part of this dissertation is concentrated on verification of the theoretical knowledge and solutions concerning the impact of the family atmosphere to commit criminal activity by youth in confrontation with knowledge found out analyses of individual studied cases of juvenile offenders who commit criminal activity. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009188
dc.date.assigned 2006-11-30
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
molák_2008_dp.pdfBlocked 462.2Kb PDF View/Open
molák_2008_vp.pdf 182.1Kb PDF View/Open
molák_2008_op.doc 2.711Mb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account