Role probační a mediační služby při resocializaci mládeže

DSpace Repository

Language: English čeština 

Role probační a mediační služby při resocializaci mládeže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Ivo
dc.contributor.author Holá, Alena
dc.date.accessioned 2010-07-13T14:14:24Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:03Z
dc.date.issued 2006-06-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/760
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je provést analýzu současné situace mladistvých delikventů, kteří spolupracují s Probační a mediační službou ČR a rovněž tak shrnout všechny nástroje, které je možné vůči mladistvým v tomto procesu uplatňovat. Delikvence mladistvých je velmi závažný společenský problém, jehož celkové řešení nemůže tato práce obsáhnout, může však posloužit k rozšíření informovanosti v této oblasti. cs
dc.format 75 s., 11 s příloh cs
dc.format.extent 2453455 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 09.06.2008
dc.subject probační a mediační služba cs
dc.subject delikvence mladistvých cs
dc.subject rodinné prostředí cs
dc.subject obnovující justice cs
dc.subject trestající justice cs
dc.subject probation and mediation service en
dc.subject juvenile delinquency en
dc.subject family environment en
dc.subject restorative justice en
dc.subject retributive justice en
dc.title Role probační a mediační služby při resocializaci mládeže cs
dc.title.alternative The role of probation and promotion service by the resocialization of the young people en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sotolář, Alexandr
dc.date.accepted 2006-06-27
dc.description.abstract-translated The aim of the baccalaureate work is to analyse the current situation surrounding juvenile delinquents cooperating with the Probation and Mediation Service of the Czech Republic as well as to summarise all of the instruments that can be applied to youth in this process. Juvenile delinquency is a very serious social problem, the complete solution of which cannot be encompassed by this work; however, this work can serve to increase knowledge and understanding in this area. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4047
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade A
local.subject resocializace cs
local.subject mladí delikventi - mladí pachatelé cs
local.subject restorativní justice cs
local.subject resocialization en
local.subject young delinquents - young offenders en
local.subject restorative justice en


Files in this item

Files Size Format View
holá_2006_bp.pdfBlocked 2.339Mb PDF View/Open
holá_2006_vp.doc 48Kb Microsoft Word View/Open
holá_2006_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account