Projevy sociálně patologického chování mládeže a jejich řešení

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projevy sociálně patologického chování mládeže a jejich řešení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chudý, Štefan
dc.contributor.author Vlček, Josef
dc.date.accessioned 2010-07-17T04:34:54Z
dc.date.available 2010-07-17T04:34:54Z
dc.date.issued 2008-05-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7622
dc.description.abstract Práce se zabývá sociálně patologickým chováním jako je záškoláctví, útěky z domova, drogy, alkohol, kouření a agresivita. Řeší jejich příčiny, projevy i důsledky. Jde o prevenci a širším pohledu na sociální práci s dětmi ohrožené rizikovým chováním a pou-kazuje na to, jak důležitá je práce profesionálů s těmito skupinami nejenom v rodině ale i ve škole. cs
dc.format 81 cs
dc.format.extent 683110 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Socializační činitelé-rodina cs
dc.subject škola cs
dc.subject vrstevnické party cs
dc.subject masmédia cs
dc.subject záškoláctví cs
dc.subject drogy cs
dc.subject agresivita-šikana cs
dc.subject kriminalita; prevence cs
dc.subject socialization factors-family en
dc.subject school en
dc.subject peer groups en
dc.subject the media; school absenteeism; drugs; aggressivity-bullying; crime; prevention en
dc.title Projevy sociálně patologického chování mládeže a jejich řešení cs
dc.title.alternative Favours of Social Pathological Behaviour of Youth and Their Solution en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kročková, Štefánia
dc.date.accepted 2008-06-18
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on social pathology of adolescents. It discusses vari-ous types of pathologic behaviour such as school absenteeism, escape from home, the abuse of drugs, alcohol and cigarettes, and elevated aggressivity. The work deals with the causes, symptoms, as well as effects of such behaviour. A social worker who meets with it in his/her practice needs to approach these problems from a broader perspective of the so-ciety, educational institutions and the family. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 8369
dc.date.assigned 2008-01-24
utb.result.grade D
local.subject sociálně patologické jevy cs
local.subject mládež cs
local.subject sociálně patologické chování cs
local.subject social pathological phenomena en
local.subject youth en
local.subject socio-pathological behavior en


Files in this item

Files Size Format View
vlček_2008_bp.pdf 667.0Kb PDF View/Open
vlček_2008_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
vlček_2008_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account