Co chce česká společnost od romské menšiny

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Co chce česká společnost od romské menšiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slabá, Iva
dc.contributor.author Oračková, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-17T04:39:39Z
dc.date.available 2010-07-17T04:39:39Z
dc.date.issued 2008-04-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7626
dc.description.abstract Mou prioritní snahou je postihnout situaci, v níž se vztahy české majority a romské minority momentálně nacházejí - nesoustředit se pouze na jejich analýzu vzhledem k vlivům namířeným do budoucna a faktům, které popisují momentální stav věci, nýbrž parafrází s minulostí našeho území čtenáři předložit objektivní souhrnnou zprávu o Romech, jejich možnostech v naší společnosti včera, dnes a zítra, dále pak možnostem, kterak těmto údajům rozumět, nikoliv je pouze vnímat - a tím se přiblížit konečně těm, pro něž chceme něco udělat. Neboť síla toho, který chce pomáhat není v tom, jak by pomoc chtěl realizovat, nýbrž v nalezení cesty, kterou pomoci lze, tzn. cesty, která je úspěšně aplikovatelná v praxi. A právě z tohoto důvodu je otázka co chce česká společnost od romské menšiny, jejímž předmětem je i fakt, co chce romská menšina od české většiny, tak prioritní, jelikož vystihuje směr, kterým se udat. cs
dc.format 74 s. cs
dc.format.extent 639574 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Asimilace cs
dc.subject integrace cs
dc.subject majorita cs
dc.subject minorita cs
dc.subject sociální vyloučení cs
dc.subject sociálně vyloučené osoby cs
dc.subject společnost cs
dc.subject multikulturalismus cs
dc.subject zaměstnanost cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject školství cs
dc.subject nestátní neziskové organizace cs
dc.subject Assimilation en
dc.subject Integration en
dc.subject Majority en
dc.subject Minority en
dc.subject Social Disqualification en
dc.subject Socio-disqualifications Persons en
dc.subject Society en
dc.subject Multiculturalism en
dc.subject Employment en
dc.subject Education en
dc.subject Education System en
dc.subject Independent Disinterested Organisation en
dc.title Co chce česká společnost od romské menšiny cs
dc.title.alternative What the Czech society claims from the Romany minority en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, František
dc.date.accepted 2008-06-26
dc.description.abstract-translated My priority effort is to cover the situation in which the relations of the Czech majority and the Romany minority are found at present - not to concentrate only on their analysis with regard to future effects and the facts describing the actual status qou but via the paraphrase with the past of the territory to present the reader an objective summary report on the Romany, their possibilities in this society yesterday, today and tomorrow. The reader should be provided with the possibility to understand the data not only to percieve them - and by means of that the leader should be able to approach those we want to do something for. Let the energy of those who wish to help is not based on the fact how he or she would like to implement the assistance but in finding the way how to help, it means in determining the means successfully applicable in everyday experience. And that is the very reason why the issue what the Czech society claims from the Romany minority, including the fact what the Romany minority claims from the Czech majority, is of such a priority because it determinates the route which to take. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009475
dc.date.assigned 2007-04-30
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
oračková_2008_bp.pdfBlocked 624.5Kb PDF View/Open
oračková_2008_vp.doc 65.22Kb Microsoft Word View/Open
oračková_2008_op.doc 54.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account