Školní družina a její vliv na přístup dětí k volnočasovým aktivitám

DSpace Repository

Language: English čeština 

Školní družina a její vliv na přístup dětí k volnočasovým aktivitám

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkora, František
dc.contributor.author Čálková, Helena
dc.date.accessioned 2010-07-17T04:39:50Z
dc.date.available 2010-07-17T04:39:50Z
dc.date.issued 2008-03-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7627
dc.description.abstract Diplomová práce "Školní družina a její vliv na přístup dětí k volnočasovým aktivitám" se zabývá přístupem dětí k volnému času ve školní družině. Ta zůstává důležitým zařízením pro výchovu dětí mimo vyučování. Jejím úkolem není jen zajišťovat péči o děti v době, kdy se jim nemohou věnovat rodiče, ale je důležitým výchovným parterem rodiny, školy a má plnit vzdělávací cíle, tedy rozvíjet specifická nadání dětí a pomáhat překonávat i jejich handicapy. Má důležitou roli i v prevenci negativních sociálních jevů a v rozvoji důležitých osobních a sociálních kompetencí. Práce je určena vychovatelkám školních družin, rodičům a ostatním, kteří se chtějí zabývat tímto důležitým tématem pro děti a i celou společnost. cs
dc.format 83 s., 4 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 759934 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Školní družina cs
dc.subject harmonický vývoj cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject dovednosti cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject výchova cs
dc.subject činnosti cs
dc.subject pedagogika cs
dc.subject aktivity cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject naděje cs
dc.subject rozptýlení cs
dc.subject aktivita mimotřídní cs
dc.subject aktivita poškolní cs
dc.subject volnočasové aktivity žáků cs
dc.subject zařízení volného času cs
dc.subject činnost ve volném čase cs
dc.subject výchova ve volném čase cs
dc.subject příprava na volný čas cs
dc.subject Youth centre en
dc.subject harmonic development en
dc.subject communication en
dc.subject skills en
dc.subject education en
dc.subject upbringing en
dc.subject activities en
dc.subject pedagogics en
dc.subject activities en
dc.subject free time en
dc.subject expectations en
dc.subject divertissement en
dc.subject activities out of class en
dc.subject out-of-school education en
dc.subject leisure activities of pupils en
dc.subject leisure-time facilities en
dc.subject leisure-time activities en
dc.subject education in free time en
dc.subject preparation for leisure time en
dc.title Školní družina a její vliv na přístup dětí k volnočasovým aktivitám cs
dc.title.alternative Youth centre and its influence on children's attitude to leisure-time activities en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Fejová, Ludmila
dc.date.accepted 2008-05-13
dc.description.abstract-translated Thesis named "Youth centre and its influence on children's attitude to leisure-time activities'q deals with children's attitude to leisure time spent at youth centre. It remains to be an important facility for out-of-school upbringing of children. Its role is not only to look after the children at time when their parents cannot attend to them, but it is also an important upbringing partner of family and school. Moreover, it is to fulfill educational aims, i.e. develop children's specific talent and help them overcome their handicaps too. It also plays an important role in prevention of negative social phenomena and in development of important personal and social competencies. The thesis is determined for the pedagogues of the youth centers, parents and the others, who want to deal with this topic important for children and the whole society as well. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009095
dc.date.assigned 2006-11-30
utb.result.grade B
local.subject volnočasové aktivity cs
local.subject školní kluby cs
local.subject leisure time activities en
local.subject school clubs en


Files in this item

Files Size Format View
čálková_2008_dp.pdfBlocked 742.1Kb PDF View/Open
čálková_2008_vp.doc 51.22Kb Microsoft Word View/Open
čálková_2008_op.doc 54.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account