Teoretická část: Příběh sushi od samurajů po supermarket Praktická část: Corporate Design imaginárního baru (restaurace, fast-food) s uplatněním autorského vizuálního sdělení

DSpace Repository

Language: English čeština 

Teoretická část: Příběh sushi od samurajů po supermarket Praktická část: Corporate Design imaginárního baru (restaurace, fast-food) s uplatněním autorského vizuálního sdělení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Eliška, Jiří
dc.contributor.author Havelková, Eva
dc.date.accessioned 2010-07-17T04:41:35Z
dc.date.available 2010-07-17T04:41:35Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7633
dc.description.abstract Tato práce seskupuje základní informace o sushi, exotickém symbolu dalekého Japonska. Je zaměřena především na tvarosloví pokrmu, hledání estetiky ve zcela neobvyklých sou-vislostech, specifickou terminologii a v neposlední řadě i na historický původ, technologii přípravy zkoumaného objektu. Cílem práce je tedy zpřístupnit čtenáři obecnou problemati-ku a vytvořit tak základní orientační body, podle kterých může "průzkumník" v případě hlubšího zájmu dále postupovat. Závěr práce je věnován Ukiyo-e, technice barevného ja-ponského dřevotisku. Objevuje se zde také snaha o určení míry expanze japonské kultury v současné, tzv. Západní společnosti. cs
dc.format 49 s., 13 s. obr,příloh cs
dc.format.extent 783119 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject sushi cs
dc.subject japonská kultura cs
dc.subject ukiyo-e cs
dc.subject japonismus cs
dc.subject sushi en
dc.subject japanese culture en
dc.subject ukiyo-e en
dc.subject Japonism en
dc.title Teoretická část: Příběh sushi od samurajů po supermarket Praktická část: Corporate Design imaginárního baru (restaurace, fast-food) s uplatněním autorského vizuálního sdělení cs
dc.title.alternative Theoretical part: The story of sushi from samurai to supermarket. Practical part: Corporate design of notional bar (restaurant, fast food) with application of author's visual contents. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Baroňová, Lenka
dc.date.accepted 2008-05-27
dc.description.abstract-translated These thesis configure basic information about sushi the exotic sign of Japan. It is focused especially on the morphology of the dish, searching for aesthetics in thoroughly and unu-sual contexts, particular terminology and last but not least on the ancient origin and prepa-ration technology of exploring subject. Its objective is to make for readers available gene-ral tasks and set up essential points which provides prospective to explore with deeper in-terest. Last chapter is based on Ukiyo-e, Japanese polychromic wood-block prints. Effort it appears to define the level of Japanese culture expansion into Western society. en
dc.description.department Ústav reklamní fotografie a grafiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/188 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Grafický design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Graphic Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 5247
dc.date.assigned 2008-01-07
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
havelková_2008_dp.pdfBlocked 764.7Kb PDF View/Open
havelková_2008_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open
havelková_2008_op.doc 39Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account