Domácí násilí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Domácí násilí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nevoránek, Jaroslav
dc.contributor.author Kocourek, Aleš
dc.date.accessioned 2010-07-17T04:42:08Z
dc.date.available 2010-07-17T04:42:08Z
dc.date.issued 2008-04-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7635
dc.description.abstract Práce se věnuje domácímu násilí jako sociálnímu problému, který má zjevný charakter, neboť společnost si jeho existenci uvědomuje. Společnost zároveň tento problém silně odsuzuje a prostřednictvím společenských nástrojů se snaží tento problém řešit, k čemuž využívá především legislativní prostředky. Realizovaná opatření se projevují řadou chyb a nedostatků, která ubírají účinnosti a efektivitě sledovaných cílů, které se tak dostávají do rozporu s realitou. Mým cílem je odhalení těchto chyb a nalezení účinných a efektivních nástrojů eliminace domácího násilí. Stanoveného cíle dosahuji zejména prostřednictvím práva - právními novelizacemi s aplikací v různých případech. Účinnost a efektivitu nalezeného řešení opírám o vlastní sociální průzkum, předešlé poznatky, reálná fakta a své osobní zkušenosti. cs
dc.format 196 s., 4 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2256027 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Agrese cs
dc.subject agresivita cs
dc.subject agresor cs
dc.subject brutalita cs
dc.subject domácí násilí cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject intervenční centrum cs
dc.subject násilí cs
dc.subject násilník cs
dc.subject nezisková organizace cs
dc.subject oběť cs
dc.subject policie cs
dc.subject právo cs
dc.subject přestupek cs
dc.subject rodina cs
dc.subject sociální průzkum cs
dc.subject rozhovor cs
dc.subject trestní řízení cs
dc.subject trestný čin cs
dc.subject týrání cs
dc.subject vykázání cs
dc.subject zákaz vstupu cs
dc.subject žena cs
dc.subject Aggression en
dc.subject agressiveness en
dc.subject aggressor en
dc.subject brutality en
dc.subject home violence en
dc.subject questionnaire en
dc.subject interventional centre en
dc.subject violence en
dc.subject violater en
dc.subject non-profit association en
dc.subject victim en
dc.subject police en
dc.subject law en
dc.subject violation en
dc.subject family en
dc.subject social research en
dc.subject interview en
dc.subject criminal procedure en
dc.subject crime en
dc.subject torture en
dc.subject deportation en
dc.subject no entrance en
dc.subject woman en
dc.title Domácí násilí cs
dc.title.alternative Home violence en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Durdík, Tomáš
dc.date.accepted 2008-05-14
dc.description.abstract-translated The project deals with home violence as a social problem, which has an apparent character, because the society realizes his being. First of all the society also criminates this problem strongly and tries to solve it by using legislative instruments. Realized actions are expressed with a lot of faults and due to lack, which take the effectivity and efficiency of objects in view, that are given in conflict with the reality. My goal is to uncover these faults and to find effective implements to eliminate home violence. I get the specified goals by using the law, law novelizations with application in the differnet cases. I hold the effectivity and efficiency of the found soulution on my own social research, previous knowledge, real facts and my own personal experiences. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009243
dc.date.assigned 2006-11-30
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kocourek_2008_dp.pdf 2.151Mb PDF View/Open
kocourek_2008_vp.doc 52.22Kb Microsoft Word View/Open
kocourek_2008_op.doc 113.2Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account