Uspokojování spirituálních potřeb u klientů ve zdravotnických zařízeních

DSpace Repository

Language: English čeština 

Uspokojování spirituálních potřeb u klientů ve zdravotnických zařízeních

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kovářová, Stanislava
dc.contributor.author Szusciková, Eliška
dc.date.accessioned 2010-07-17T05:18:07Z
dc.date.available 2010-07-17T05:18:07Z
dc.date.issued 2008-05-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7722
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je zjistit, jak jsou všeobecné sestry informované o uspokojování spirituálních potřeb a jak sami tyto potřeby u svých klientů uspokojují. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vysvětleny jednotlivé pojmy, spirituální potřeby, spirituální potřeby v ošetřovatelském procesu, role sestry při uspokojování spirituálních potřeb a pastorační péče. V praktické části zkoumám dle daných hypotéz informovanost sester o spirituálních potřebách, jakými způsoby sestry spirituální potřeby uspokojují a v čem vidí největší překážky při uspokojování spirituálních potřeb. Výsledky této práce by mohly přispět ke zkvalitnění ošetřovatelského procesu u klientů v oblasti uspokojování spirituálních potřeb. cs
dc.format 94 s. cs
dc.format.extent 3726063 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Potřeba cs
dc.subject zdraví cs
dc.subject nemoc cs
dc.subject spiritualita cs
dc.subject spirituální potřeby cs
dc.subject ošetřovatelský proces cs
dc.subject pastorační péče cs
dc.subject Demand en
dc.subject health en
dc.subject illness en
dc.subject spirituality en
dc.subject spiritual demands en
dc.subject nursing process en
dc.subject pastoral care en
dc.title Uspokojování spirituálních potřeb u klientů ve zdravotnických zařízeních cs
dc.title.alternative Meeting the spiritual demands of clients in healthcare facilities en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Švecová, Anna
dc.date.accepted 2008-06-18
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor's work is find out how are nurse well - informed about meeting of spiritual demands and how ourselves these demands near his clients meet. Work is divided on theoretic and practical parts. In theoretic parts are spelled out individual notions, spiritual demands, spiritual demands in the nursing process, role of nurse at meeting of the spiritual demands and pastoral care. In practical parts be exploring according to given to hypothesis knowing of nurses about spiritual demands, what means nurses spiritual demands meeting and in what nurses see the biggest difficult at meeting spiritual demands. Results this work would contribute to improve the quality of nursing process at clients in the area of spiritual demands. en
dc.description.department Ústav zdravotnických studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/103 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 8378
dc.date.assigned 2008-01-31
utb.result.grade C
local.subject ošetřovatelská péče cs
local.subject duchovní aspekty cs
local.subject nursing care en
local.subject spiritual aspects en


Files in this item

Files Size Format View
szusciková_2008_bp.pdfBlocked 3.553Mb PDF View/Open
szusciková_2008_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
szusciková_2008_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account