Zapojení nevládních neziskových organizací do řešení krizových situací v rámci Jihomoravského kraje

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zapojení nevládních neziskových organizací do řešení krizových situací v rámci Jihomoravského kraje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macko, Peter
dc.contributor.author Novák, Radim
dc.date.accessioned 2010-07-17T05:18:43Z
dc.date.available 2010-07-17T05:18:43Z
dc.date.issued 2008-04-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7724
dc.description.abstract V této bakalářské práci jsem se zabýval PANELEM neziskových organizací Jihomoravského kraje, jako nově vzniklé instituce, která sdružuje humanitární organizace v Jihomoravském kraji pro případ společné a koordinované pomocipři řešení krizových situací. Dále jsem popsal základy krizového řízení, psychické pomoci a krizové intervence při řešení krizových situací. Praktické využití této práce vidím při vytváření podobných sdružení neziskových organizací v dalších krajích České republiky, neboť se jedná o pilotní projekt Jihomoravského kraje, který se osvědčil už i v praxi. cs
dc.format 59 s. cs
dc.format.extent 1087475 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject PANEL neziskových organizací cs
dc.subject krizové řízení cs
dc.subject psychosociální pomoc cs
dc.subject krizová intervence cs
dc.subject PANEL of the non-profit-making organizations en
dc.subject crisis management en
dc.subject psychological help en
dc.subject crisis intervention en
dc.title Zapojení nevládních neziskových organizací do řešení krizových situací v rámci Jihomoravského kraje cs
dc.title.alternative Involvement of non-governmental non-profit-making organizations in solving the crisis situations within South Moravian Region en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánek, František
dc.date.accepted 2008-06-25
dc.description.abstract-translated In my diploma paper I was studying PANEL of the non-profit-making organizations of the South Moravian Region as a newly established institution which associates humanitarian organisations withing the region in case of coordinated help during the crisis situations. Further I described basics of the crisis management, psychological help and crisis intervention in solving crisis situations. Practical application of this paper could be in establishing similar associations of non-profit-making organizations in other regions of the Cezech Republic. It is a major project of the South Moravian Region and it has been already field tested. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009476
dc.date.assigned 2007-04-30
utb.result.grade B
local.subject humanitární organizace cs
local.subject nevládní organizace cs
local.subject humanitarian organizations en
local.subject non-governmental organizations en


Files in this item

Files Size Format View
novák_2008_bp.pdfBlocked 1.037Mb PDF View/Open
novák_2008_vp.doc 130.2Kb Microsoft Word View/Open
novák_2008_op.doc 66.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account