Nárůst drogové závislosti u mládeže v České republice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Nárůst drogové závislosti u mládeže v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sekot, Aleš
dc.contributor.author Šálková, Barbora
dc.date.accessioned 2010-07-17T05:30:50Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:31Z
dc.date.issued 2008-04-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7757
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci jsem se zabývala "drogovými" dějinami naší země. Rozdělila jsem ji na tři základní kapitoly, z nichž každá popisuje jedno vývojové období. V každém tomto období jsou rozebrány aktuálně zneužívané drogy, motivy vedoucí ke zneužívání návykových látek a prevence. V posledních dvou kapitolách jsou také uvedeny výsledky výzkumů prováděné u mládeže a vypovídající o současném stavu drogové problematiky mladistvých u nás. cs
dc.format 44 s., 4 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 845808 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 10.04.2010
dc.subject Abstinence cs
dc.subject drogy cs
dc.subject experiment cs
dc.subject mladiství cs
dc.subject motivační faktory cs
dc.subject mládež cs
dc.subject návykové látky cs
dc.subject parta cs
dc.subject postoj cs
dc.subject prevence cs
dc.subject rodina cs
dc.subject společnost cs
dc.subject toxikomani cs
dc.subject vrstevníci cs
dc.subject výchova cs
dc.subject závislost cs
dc.subject Abstinence en
dc.subject drugs en
dc.subject experiment en
dc.subject the underaged en
dc.subject motivation factors en
dc.subject the youth en
dc.subject addictive substances en
dc.subject a crowd/bunch en
dc.subject attitude en
dc.subject prevention en
dc.subject family en
dc.subject society en
dc.subject drug addicts en
dc.subject coevals en
dc.subject education en
dc.subject addiction en
dc.title Nárůst drogové závislosti u mládeže v České republice cs
dc.title.alternative Increase in drug addiction among young people in the Czech Republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jilčík, Tomáš
dc.date.accepted 2008-06-25
dc.description.abstract-translated In my bachelor thesis I have dealt with "drug" history of our country. I have divided the work into three basic chapters, each of which describes one development period. In each period I analyze currently abused drugs, motives leading to the abuse of habit forming or addictive substances and the prevention. The last two chapters also include results of survey carried out among teenagers and testifying the current state of the drug issue among the underaged in our country. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009308
dc.date.assigned 2007-04-30
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
šálková_2008_bp.pdfBlocked 825.9Kb PDF View/Open
šálková_2008_vp.doc 53.22Kb Microsoft Word View/Open
šálková_2008_op.doc 52.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account