Rodina jako základní výchovný činitel

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rodina jako základní výchovný činitel

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nevoránek, Jaroslav
dc.contributor.author Pecháček, Kamil
dc.date.accessioned 2010-07-17T05:31:12Z
dc.date.available 2018-04-25T23:00:16Z
dc.date.issued 2008-04-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7759
dc.description.abstract Práce pojednává o rodině jako o základním výchovném činiteli. První část popisuje definici, funkci rodiny, stejně tak jako typy výchovy a role členů rodiny při ní. Druhá část je zaměřena na rodinu současnosti na její nejčastější formy, jako je rodina vlastní, nevlastní, úplná a neúplná. Třetí část se zabývá faktory ohrožující funkčnost rodiny a poslední čtvrtá část, je zaměřena na rodinu budoucnosti. cs
dc.format 47 s. cs
dc.format.extent 305105 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 25.04.2018
dc.subject Rodina cs
dc.subject rodičovství cs
dc.subject dítě cs
dc.subject výchova cs
dc.subject rozvodovost cs
dc.subject dysfunkční rodina cs
dc.subject Family en
dc.subject parentage en
dc.subject child en
dc.subject education en
dc.subject divorce rate en
dc.subject disfunctional family en
dc.title Rodina jako základní výchovný činitel cs
dc.title.alternative A family as a basic educational factor en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jašková, Vendula
dc.date.accepted 2008-06-25
dc.description.abstract-translated My work is about a family, as a basic educational factor. Its first part describes a definition, a function of a family and also types of education and family member's roles.The second part intends on a family in a present day and its the most common forms, as is the own family, a step family, a complete or incomplete family.The third part engages in factors which distressing a function of a family. And the last fourth part intends on a family in future. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009392
dc.date.assigned 2007-04-30
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
pecháček_2008_bp.pdfBlocked 297.9Kb PDF View/Open
pecháček_2008_vp.doc 53.22Kb Microsoft Word View/Open
pecháček_2008_op.doc 66.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account