Dětská práva a tělesné tresty dětí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Dětská práva a tělesné tresty dětí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bůžek, Antonín
dc.contributor.author Župková, Naděžda
dc.date.accessioned 2010-07-17T06:56:03Z
dc.date.available 2010-07-17T06:56:03Z
dc.date.issued 2009-05-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7790
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce je zjistit jak tělesné tresty vnímají žáci základních škol na Kroměřížsku, a jak je ovlivňují. V teoretické části se zabývám vysvětlením základních pojmů, pohledem na tělesné tresty z hlediska dětských práv a jejich možných důsledků. V poslední kapitole nastiňuji tělesné tresty z pohledu jiných zahraničních zemích. V praktické části představuji svůj kvantitativní výzkumu, který jsem uskutečnila v prosinci roku 2008. Jako metodu zkoumání jsem zvolila dotazník, který mi umožnil zjistit, jak žáci základních škol vnímají tělesné tresty, a jak je tyto tresty mohou bezprostředně ovlivnit. cs
dc.format 57 s., 4 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1327062 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Trest cs
dc.subject tělesný trest cs
dc.subject práva dítěte cs
dc.subject násilí cs
dc.subject trauma cs
dc.subject punishment en
dc.subject corporal punishment en
dc.subject children rights en
dc.subject violence en
dc.subject trauma en
dc.title Dětská práva a tělesné tresty dětí cs
dc.title.alternative Chldren's rights and physical punishments en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kašpárková, Svatava
dc.date.accepted 2009-06-16
dc.description.abstract-translated The aim of my thesis is to determine how the corporal punishments are perceived by the students of primary schools in Kroměříž and how these students are influenced by them. In the theoretical part, I deal with the basic facts, with corporal punishments and their possible consequences from children rights point of view. The corporal punishments in other countries are described in the last chapter. The quantitative research held in December 2008 is included in the practical part. As a method of exploring, I distributed the questionnaire that helped me find out how the primary school students perceive the corporal punishments and how they can be affected by such punishments. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 11643
dc.date.assigned 2009-02-16
utb.result.grade A
local.subject úmluva o právech dítěte cs
local.subject tělesné tresty cs
local.subject Convention on the Rights of the Child en
local.subject corporal punishment en


Files in this item

Files Size Format View
župková_2009_bp.pdf 1.265Mb PDF View/Open
župková_2009_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
župková_2009_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account