Vliv školního poradenství na nezaměstnanost absolventů škol v Brně

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv školního poradenství na nezaměstnanost absolventů škol v Brně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fejová, Ludmila
dc.contributor.author Böhmová, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-17T06:56:51Z
dc.date.available 2010-07-17T06:56:51Z
dc.date.issued 2009-03-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7793
dc.description.abstract Práce je zaměřena na školní poradenství a jeho vliv na nezaměstnanost absolventů škol. Absolventi jsou výrazně ohroženi nezaměstnaností, protože vstupují na trh práce bez praktických zkušeností a zaměstnavatelé je nechtějí zaměstnat. Práce popisuje poradenství pro volbu povolání, jako proces, ve kterém je žákům poskytována podpora a pomoc při uvědomění si své studijní a profesní orientace. Nejedná se o jednorázový akt, ale o dlouhodobý proces, je nutné, aby mu ze strany všech institucí byla věnována náležitá pozornost a čas. Ideálním výsledkem dobré práce všech zúčastněných stran by byla bezproblémová volba povolání u většiny žáků devátých tříd základních škol. cs
dc.format cs
dc.format.extent 976071 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Absolvent cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject poradenství cs
dc.subject trh práce cs
dc.subject volba povolání cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject základní škola cs
dc.subject zaměstnanost cs
dc.subject žák cs
dc.subject School-leaver en
dc.subject unemployment en
dc.subject consulting en
dc.subject employment market en
dc.subject a choice of proffesion en
dc.subject education en
dc.subject primary school en
dc.subject employment en
dc.subject pupil en
dc.title Vliv školního poradenství na nezaměstnanost absolventů škol v Brně cs
dc.title.alternative Influence of school consulting on unemployment of school-leavers in Brno en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, František
dc.date.accepted 2009-05-12
dc.description.abstract-translated This work is focused on school consulting and its influence on unemployment of school-leavers. School-leavers are expressively endangering by unemployment, because they come up the employment market without practise experience and employers don't want to give work to them. This work describes the consulting for a choice of proffesion, as the process, in which the pupils on provided with support and help hen realizing thein further study and proffesional orientation. We don't deal with a single act, but a long-term process, i tis necessary to dedicate an appropriate attention and time to it by all the institutions involved. The ideal result of the efforts of all the parties concerned would be a problem-free choice of a proffesion by a majority of pupils of the ninth class of the primary school. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1015724
dc.date.assigned 2007-11-30
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
böhmová_2009_dp.pdf 953.1Kb PDF View/Open
böhmová_2009_vp.doc 54.22Kb Microsoft Word View/Open
böhmová_2009_op.doc 65.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account