Osoby závislé, neúspěšné a mentálně retardované jako oběti i pachatelé trestných činů, východiska a pomoci

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Osoby závislé, neúspěšné a mentálně retardované jako oběti i pachatelé trestných činů, východiska a pomoci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Olejníček, Antonín
dc.contributor.author Gala, Zdeněk
dc.date.accessioned 2010-07-17T07:01:50Z
dc.date.available 2010-07-17T07:01:50Z
dc.date.issued 2009-04-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7800
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá charakteristikou osob závislých, neúspěšných a mentálně retardovaných, jejich projevy a postavení ve společnosti, a dále východisky a pomocí obětem asociálního a kriminálního chování. Bakalářská práce je především zaměřena na kriminalitu dětí a mládeže s prevencí, pomocí a východisky jejich delikventního jednání. V poslední kapitole jsou uvedeny tři případové studie osob, a to osoby závislé, neúspěšné a mentálně retardované. cs
dc.format 52 s. cs
dc.format.extent 6875911 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Dítě cs
dc.subject chování cs
dc.subject mediace cs
dc.subject mentální retardace cs
dc.subject mládež cs
dc.subject mladistvý cs
dc.subject neúspěšnost cs
dc.subject oběť cs
dc.subject osobnost cs
dc.subject pachatel cs
dc.subject pomoc cs
dc.subject prevence cs
dc.subject probace cs
dc.subject rodina cs
dc.subject trestný čin cs
dc.subject viktimologie cs
dc.subject východisko cs
dc.subject výchova cs
dc.subject závislost cs
dc.subject Child en
dc.subject behavior en
dc.subject mediation en
dc.subject mental retardation en
dc.subject youth en
dc.subject youthful en
dc.subject unsuccessful en
dc.subject the victim en
dc.subject the person en
dc.subject the offender en
dc.subject assistance en
dc.subject prevention en
dc.subject probation en
dc.subject family en
dc.subject crime en
dc.subject victimology en
dc.subject background en
dc.subject education en
dc.subject addiction en
dc.title Osoby závislé, neúspěšné a mentálně retardované jako oběti i pachatelé trestných činů, východiska a pomoci cs
dc.title.alternative Persons dependent, unsuccessfully and mentally retarded as victims and wrong-doers criminals exploits, ways out and assistance en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Doňková, Olga
dc.date.accepted 2009-06-17
dc.description.abstract-translated Bachelor's thesis deals with the characteristics of dependent people, and mentally retardovaných unsuccessful, their speeches and position in society, and using as a starting point for victims of antisocial and criminal behavior. Bachelor's thesis is primarily focused on children and youth crime prevention, using a basis of their delinquent conduct. In the last chapter are three case studies of people, and to dependents, and failed the mentally retarded. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1015803
dc.date.assigned 2008-04-30
utb.result.grade D
utb.result.grade D
local.subject oběti trestných činů cs
local.subject victims of crimes en


Files in this item

Files Size Format View
gala_2009_bp.pdf 6.557Mb PDF View/Open
gala_2009_vp.doc 51.22Kb Microsoft Word View/Open
gala_2009_op.doc 77.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account