Faktory ovlivňující klientku při výběru porodnického zařízení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Faktory ovlivňující klientku při výběru porodnického zařízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křemenová, Jana cs
dc.contributor.author Lemonová, Stanislava cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T07:10:54Z
dc.date.available 2010-07-17T07:10:54Z
dc.date.issued 2009-06-04 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7808
dc.description.abstract Moje bakalářská práce se zabývá často diskutovaným tématem: možnost volby porodnického zařízení a faktory, které klientku v této oblasti ovlivňují. V práci jsou zahrnuty tyto oblasti: uspokojování základních lidských potřeb, možnosti výběru porodnického zařízení v České republice i v zahraničí, důležitá kritéria při výběru porodnice, vliv předporodní přípravy a porodního plánu na výběr porodnického zařízení, možnost utajeného porodu, nebo odložení dítěte do babyboxu. V práci se také zmiňuji o vlivu WHO a IMBC na kvalitu porodnické péče. V praktické části se zabývám analýzou sebraných dat zjištěných při dotazníkovém šetření a vyhodnocením platnosti hypotéz. Součástí je i příručka, jak nejlépe objektivně hodnotit porodnická zařízení. cs
dc.format 93 s. cs
dc.format.extent 1245285 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject porod cs
dc.subject porodnice cs
dc.subject porodní dům cs
dc.subject porod doma cs
dc.subject porodní asistentka cs
dc.subject lékař cs
dc.subject těhotenství cs
dc.subject delivery en
dc.subject maternal hospital en
dc.subject delivery at home en
dc.subject midwife en
dc.subject doctor en
dc.subject pregnancy en
dc.title Faktory ovlivňující klientku při výběru porodnického zařízení cs
dc.title.alternative The factors influencing a femal client's choice of maternity hospital en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Fremlová, Helena cs
dc.date.accepted 2009-06-22 cs
dc.description.abstract-translated The BA thesis deals with an often discussed topic: the possibility of choosing a maternal hospital and factors that affect clients in this area. The thesis deals with these areas: fulfilling of basic human needs, the possibility of choice of maternal hospital in the Czech Republic or abroad, important criteria for choosing a hospital, effects of antenatal preparation and obstetric plan and the choice of maternal hospital, the possibility of latent delivery and the possibility of leaving the baby in baby box. The thesis also mentions the influence of WHO and IMBC on the quality of obstetric care. The practical part of the thesis deals with an analysis of data collected via checklists and it evaluates validity of hypotheses. One part of the thesis is a handbook which advises how to evaluate maternal hospitals objectively. en
dc.description.department Ústav porodní asistence cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/102 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cs
dc.thesis.degree-discipline Midwife en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cs
dc.thesis.degree-program Midwifery en
dc.identifier.stag 10931
dc.date.assigned 2009-02-05 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
lemonová_2009_bp.pdf 1.187Mb PDF View/Open
lemonová_2009_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
lemonová_2009_op.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account