Sanace starých environmentálních zátěží

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sanace starých environmentálních zátěží

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bednařík, Vratislav
dc.contributor.author Do, Bich Van
dc.date.accessioned 2010-07-17T07:13:56Z
dc.date.available 2010-07-17T07:13:56Z
dc.date.issued 2009-05-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7817
dc.description.abstract Tato bakalářská práce zahrnuje popis na problematiky týkající se starých ekologických zátěží. Hlavně zabývá jejich charakterizací, jejich riziko na poškození zdraví člověka, poškožení životního prostředí a také některé metody k odstranění z kontaminovaných lokalit, povrchových nebo podzemních vod. V kontaminovaném prostředí využití bakterií a další mikroorganismů pro nestalé degradují kontaminanty. Pojednání o řešení a sledování ekologických zátěží, takež se zmiňuje o složitosti znečištění prostředí, legislativních předpisech a kombinací technologických metod pro zlepšení kvality prostředí a snižováním znečištění. cs
dc.format 45 s, příloha cs
dc.format.extent 1677274 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject kontaminovaná cs
dc.subject znečištění zemin cs
dc.subject chlorované uhlovodíky cs
dc.subject PCB cs
dc.subject TCE cs
dc.subject PCE cs
dc.subject contamination en
dc.subject soil pollution en
dc.subject chlorinated hydrocarbons en
dc.subject PCB en
dc.subject TCE en
dc.subject PCE en
dc.title Sanace starých environmentálních zátěží cs
dc.title.alternative Remediation of negative environmental legacies. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Slavík, Roman
dc.date.accepted 2009-10-09
dc.description.abstract-translated This Bachelor work includes a description of the issues relating to the old ecological burdens. Especially the work deals with feature, the risk of damage to human health and environment's damage as well as some methods for disposal of a sites, surface water of groundwater. In a contaminated environment for the use of bacteria and other microorganisms to happen degrades contaminants. Discussion of the solutions and the monitoring of environmental burden, takež refers to the complexity of environmental pollution, legislation, and a combination of technological methods for improving quality and reducing pollution . en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/140 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and materials technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 8603
dc.date.assigned 2009-02-09
utb.result.grade E
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
do_2009_bp.pdfBlocked 1.599Mb PDF View/Open
do_2009_vp.doc 32Kb Microsoft Word View/Open
do_2009_op.doc 34.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account