Postavení dítěte s narušenou komunikační schopností v rodině

DSpace Repository

Language: English čeština 

Postavení dítěte s narušenou komunikační schopností v rodině

Show simple item record

dc.contributor.advisor Marášková, Ivana
dc.contributor.author Suchoňová, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-17T07:19:38Z
dc.date.available 2010-07-17T07:19:38Z
dc.date.issued 2009-05-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7835
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou postavení dítěte s narušenou komuni-kační schopností v rodině. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V části teoretické se zabývám shromážděním poznatků z odborné literatury, která se tímto problémem zabývá a vysvětluji základní pojmy. Obsahem praktické části je samotné výzkumné šetření, které bylo realizováno v rámci mateřské školy prostřednictvím rozhovoru s rodiči dětí s narušenou komunikační schopností. cs
dc.format 54 s, 11 s. příloh. cs
dc.format.extent 1821922 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject komunikace cs
dc.subject řeč cs
dc.subject jazyk cs
dc.subject narušená komunikační schopnost cs
dc.subject logopedie cs
dc.subject logopedická inter-vence cs
dc.subject vývoj řeči cs
dc.subject koktavost cs
dc.subject dyslalie cs
dc.subject mutismus cs
dc.subject rodina postiženého dítěte cs
dc.subject sourozenci postiženého dítěte cs
dc.subject výchova postiženého dítěte cs
dc.subject výchovné postoje cs
dc.subject principy ve výchově cs
dc.subject společnost cs
dc.subject socializace cs
dc.subject communication en
dc.subject speech en
dc.subject language en
dc.subject communicative disability en
dc.subject logopaedia en
dc.subject logopeadics in-tervention en
dc.subject speech development en
dc.subject stammer en
dc.subject dyslalia en
dc.subject mutism en
dc.subject family of disabled child en
dc.subject bro-thers and sister of disabled child en
dc.subject education of disabled child en
dc.subject pedagogice posture en
dc.subject principle of pedagogy en
dc.subject society en
dc.subject socialization en
dc.title Postavení dítěte s narušenou komunikační schopností v rodině cs
dc.title.alternative Child with broken communications skills in the family en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zajitzová, Eliška
dc.date.accepted 2009-06-18
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis deals with problems of child with communicative disabiliti in the fami-ly. My thesis is dividend into two parts, theoretic and practical. In the theoretic part I deal with data assembly from the proffesional literature, which deals with this topic. Practical part contains results of investigation which took place in kindergarten by means of conversation with parents of child with communicative disabiliti. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 11634
dc.date.assigned 2009-02-16
utb.result.grade A
local.subject řečová komunikace cs
local.subject problémové děti cs
local.subject verbal communication en
local.subject problem children en


Files in this item

Files Size Format View
suchoňová_2009_bp.pdf 1.737Mb PDF View/Open
suchoňová_2009_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
suchoňová_2009_op.doc 50Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account