A collation of Two Editions of William Maxwell's The Folded Leaf

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

A collation of Two Editions of William Maxwell's The Folded Leaf

Show simple item record

dc.contributor.advisor Trušník, Roman cs
dc.contributor.author Hrušková, Petra cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T07:56:57Z
dc.date.available 2010-07-17T07:56:57Z
dc.date.issued 2009-05-15 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7911
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je identifikovat úpravy ve dvou vydáních stejného románu od amerického spisovatele Williama Maxwella, The Folded Leaf. Bakalářská práce se nejprve zabývá autorem v kontextu americké literatury a srovnávaným románem v kontextu autorovi tvorby. Dále se pak práce změřuje na změny provedené v důsledku přepsání díla a nakonec zhodnocením těchto změn a jejich dopadu na děj románu. cs
dc.format 55 cs
dc.format.extent 2022859 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject americká literatura cs
dc.subject William Maxwell cs
dc.subject The Folded Leaf cs
dc.subject edice cs
dc.subject rozdíly cs
dc.subject American literature en
dc.subject William Maxwell en
dc.subject The Folded Leaf en
dc.subject edition en
dc.subject differences en
dc.title A collation of Two Editions of William Maxwell's The Folded Leaf cs
dc.title.alternative A Collation of Two Editions of William Maxwell's The Folded Leaf en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kašpárková, Barbora cs
dc.date.accepted 2009-06-15 cs
dc.description.abstract-translated The purpose of the bachelor thesis is to identify changes made in two editions of the same novel written by American writer William Maxwell, The Folded Leaf. The bachelor thesis firstly deals with the author in context of American literature and also with collated novel in contex of author's writings. Then the bachelor thesis targets the changes made in novel in consequence of rewriting and finally deals with evaluation of these changes and their impact on the novel's plot. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 11237
dc.date.assigned 2008-11-30 cs
utb.result.grade E
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
hrušková_2009_bp.pdf 1.929Mb PDF View/Open
hrušková_2009_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
hrušková_2009_op.doc 58Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account