Metody plánování a řízení výroby v podnikových informačních systémech a jejich uplatnění při řízení výrobního procesu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Metody plánování a řízení výroby v podnikových informačních systémech a jejich uplatnění při řízení výrobního procesu

Show full item record

No preview available
Title: Metody plánování a řízení výroby v podnikových informačních systémech a jejich uplatnění při řízení výrobního procesu
Author: Šulová, Dagmar
URI: http://hdl.handle.net/10563/7915
Date: 2009-09-30
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: application/pdf
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Předložená disertační práce řeší problematiku metod plánování a řízení výroby a jejich praktického uplatnění ve výrobním procesu českých výrobních podniků. Důvodem výběru daného tématu je nedostatek kvalitních a ucelených informací z oblasti metod plánování a řízení výroby a jejich použití v informačních systémech, které jsou dostupné na českém ERP trhu. Cílem práce je analyzovat současnou situaci na českém trhu plánovacích a řídicích systémů a nabídnout komplexní pohled na danou problematiku, jak ze strany dodavatelů, tak ze strany uživatelů těchto systémů (výrobních podniků). Výstupem práce je navržení modelů a klasifikace jednotlivých tříd systémů pro pokročilé plánování a rozvrhování výroby, dále stanovení hlavních zásad řízení implementačního projektu pokročilých systémů plánování a rozvrhování výroby a přínosy této implementace. První část práce je věnovaná analýze současného stavu řešené problematiky, která je uzavřena zhodnocením dostupných literárních pramenů. V druhé části práce jsou definovány cíle a hypotézy disertační práce a časový harmonogram průběhu prací. Další část je věnována použitým metodám vědeckého poznání, pomocí kterých bude dosaženo stanovených cílů. Obsah dalších dvou kapitol tvoří výsledky kvantitativního a kvalitativního výzkumu. V závěru jsou vyhodnoceny hlavní výsledky disertační práce a definovány přínosy práce, a to jak v rovině teoretické, tak v rovině praktické.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
šulová_2009_dp.pdf 2.423Mb PDF View/Open
šulová_2009_vp.pdf 172.1Kb PDF View/Open
šulová_2009_op.pdf 68.50Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account