Sňatky s cizinci, právní a sociální aspekty

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sňatky s cizinci, právní a sociální aspekty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kejdová, Miroslava
dc.contributor.author Havlíčková, Yvona
dc.date.accessioned 2010-07-17T08:10:34Z
dc.date.available 2016-07-29T23:01:16Z
dc.date.issued 2009-07-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7930
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá sňatky s cizinci, právními a sociálními aspekty. Popisuje právní úpravu uzavírání manželství, rodinné právo. Zkoumá příčiny a důsledky rozpadu těchto smíšených manželství, které tkví především v rozdílných kulturách a náboženstvích, ale především v neznalosti těchto kultur a také právního vědomí.Hledá a nalézá možná řešení, která by pomohla předejít komplikovaným rozchodům těchto párů, zvláště pak, pokud ve vztahu figurují děti. cs
dc.format 50 s. cs
dc.format.extent 2738223 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 24.07.2016
dc.subject Sňatek cs
dc.subject manželství cs
dc.subject cizinec cs
dc.subject právní úprava cs
dc.subject zákon cs
dc.subject vztahy cs
dc.subject náboženství cs
dc.subject rovnoprávnost cs
dc.subject únos cs
dc.subject děti cs
dc.subject mimoevropská kultura cs
dc.subject sociální aspekty cs
dc.subject Marriage en
dc.subject foreigner en
dc.subject legal regulations en
dc.subject law en
dc.subject relation en
dc.subject religion en
dc.subject equality en
dc.subject kidnapping en
dc.subject kids en
dc.subject non european culture en
dc.subject social aspects en
dc.title Sňatky s cizinci, právní a sociální aspekty cs
dc.title.alternative Marriages with foreigners, law and social aspects en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vaňková, Zdeňka
dc.date.accepted 2009-08-14
dc.description.abstract-translated This work is considering about marriages with foreigners, law and social aspects. It describes legal regulation of marriages and family law. It examines the reasons and results of breaking up of these mixed marriages which can be caused because of the different cultures and religions but mainly because of the lack of knowledge of these cultures and law awareness. It's looking for and finding a possible solution to help and avoid the problems of complicated break-ups mainly when the kids are involved. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1015846
dc.date.assigned 2008-04-30
utb.result.grade C
local.subject smíšená manželství cs
local.subject intermarriage en


Files in this item

Files Size Format View
havlíčková_2009_bp.pdfBlocked 2.611Mb PDF View/Open
havlíčková_2009_vp.doc 253.2Kb Microsoft Word View/Open
havlíčková_2009_op.pdf 675.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account