Životní cíle adolescentů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Životní cíle adolescentů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Poledňová, Ivana
dc.contributor.author Axmannová, Jaroslava
dc.date.accessioned 2010-07-17T08:10:44Z
dc.date.available 2010-07-17T08:10:44Z
dc.date.issued 2009-04-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7931
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se zabývám životními cíly adolescentů. Práce obsahuje část teoretickou, kde objasňuji pojem adolescence a časově vymezuji toto důležité období. Dále se zabývám dlouhodobými a krátkodobými cíly současné mládeže. V analytické části se věnuji otázkám životních priorit. Jedná se o oblast zdraví, vzdělávání a zaměstnání, sociálních vztahů, bohatství, osobní spokojenosti a štěstí, vztahu k vlasti, rasové snášenlivosti. Je zde dán prostor i pro otázky využívání volného času a vyslovení obav, které dospívající mládež trápí. V závěru výzkumu uvádím dvě kasuistiky. cs
dc.format 72 s. cs
dc.format.extent 456220 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject adolescence cs
dc.subject životní cíle cs
dc.subject očekávání cs
dc.subject škola cs
dc.subject rodina cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject zdraví cs
dc.subject štěstí cs
dc.subject Adolescence en
dc.subject aims of life en
dc.subject life goals en
dc.subject expectation en
dc.subject fear en
dc.subject school en
dc.subject family en
dc.subject education en
dc.subject health en
dc.subject happiness en
dc.title Životní cíle adolescentů cs
dc.title.alternative Aims of life of adolescents en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vízdal, František
dc.date.accepted 2009-06-16
dc.description.abstract-translated In my bachelor?s work I am engaged in aims of life of adolescents. This work contains the theoretical part, in which I clarify the term ?adolescence? and also this important life-period. Then I am also concerned with long-term and short-term goals of the contemporary youth. In the analytical part I answer questions relating to life priorities. It refers to health, education and career, social relations, wealth, personal satisfaction and happiness, relation to the homeland, race tolerance. There is also space for questions relating to use of free time and enouncement of fears, which worries the maturing youth. In the end of the research part I mention two casuistries. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1015754
dc.date.assigned 2008-04-30
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
axmannová_2009_bp.pdf 445.5Kb PDF View/Open
axmannová_2009_vp.doc 78.22Kb Microsoft Word View/Open
axmannová_2009_op.doc 61.19Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account