Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním

DSpace Repository

Language: English čeština 

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním

Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.author Kozák, Jan
dc.date.accessioned 2010-07-17T08:16:59Z
dc.date.available 2010-07-17T08:16:59Z
dc.date.issued 2008-12-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7941
dc.description.abstract Tématem mojí práce je profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část pojednává o významu vztahu, jeho formách a doporučených postupech usnadňujících vytváření vztahu mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem. Praktická část hledá odpověď na otázku: Jaký význam přisuzují pracovníci z jedné organizace pro lidi s duševním onemocněním vztahu s klientem ve své práci a jak tento vztah navazují a rozvíjí? cs
dc.format 54 s. cs
dc.format.extent 581786 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject pomáhající profese cs
dc.subject duševní onemocnění cs
dc.subject profesionální vztah cs
dc.subject umění vést rozhovor cs
dc.subject helping profession en
dc.subject mental illness en
dc.subject professional relationship en
dc.subject art of conversation en
dc.title Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním cs
dc.title.alternative The professional relationship between assistants and the mentally ill en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2009-01-26
dc.description.abstract-translated My thesis deals with the professional relationship between a helping professional and a mentally ill client. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part deals with the importance of the relationship, with its forms and recommended practice facilitating establishing of the relationship between a helping professional and a client. The practical part is looking for the answer to the following question: Which importance do the employees of one organization for mentally ill people ascribe to their professional relationship with the client and how do they establish and develop this relationship? en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1016260
dc.date.assigned 2007-04-30
utb.result.grade A
local.subject duševně nemocné osoby cs
local.subject rozhovor cs
local.subject naslouchání cs
local.subject ošetřovatelé cs
local.subject mental patients en
local.subject interview en
local.subject listening (interpersonal communication) en
local.subject male nurses en


Files in this item

Files Size Format View
kozák_2009_bp.pdf 568.1Kb PDF View/Open
kozák_2009_vp.doc 64.22Kb Microsoft Word View/Open
kozák_2009_op.doc 48.19Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account