Měření produktivity ve společnosti Brose CZ

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Měření produktivity ve společnosti Brose CZ

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Měření produktivity ve společnosti Brose CZ
Autor: Kohoutek, Jaroslav
Vedoucí: Blaško, Imrich
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou měření produktivity s důrazem na definici, rozbor a návrh vhodných metodických přístupů a ukazatelů. V teoretické části práce jsou uvedeny základní teoretické poznatky z oblasti měření produktivity s důrazem na sféru výrobních podniků. Analytická část práce je věnována detailnímu popisu a vyhodnocení metodik, jež jsou v současné době využívány pro měření produktivity v podniku Brose CZ. V projektové části je nejprve navržen soubor nových resp. inovovaných ukazatelů, jenž mají zajistit více transparentnosti a objektivnosti při hodnocení produktivity. Následně je sestaven model, jež navrhuje optimální skladbu výrobního personálu pro zajištění požadované flexibility. Řešení modelu je v závěru doplněno ekonomickým vyhodnocením.
URI: http://hdl.handle.net/10563/7943
Datum: 2009-05-04
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2011
Ústav: Ústav managementu a marketingu
Studijní obor: Management a marketing
Klasifikace závěrečné práce a její obhajoby: B 12377


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
kohoutek_2009_dp.pdfZablokované 1.741Mb PDF
kohoutek_2009_vp.pdf 119.0Kb PDF Zobrazit/otevřít
kohoutek_2009_op.doc 51Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet