Syndrom CAN

DSpace Repository

Language: English čeština 

Syndrom CAN

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zajitzová, Eliška
dc.contributor.author Sochorová, Alena
dc.date.accessioned 2010-07-17T08:18:40Z
dc.date.available 2010-07-17T08:18:40Z
dc.date.issued 2009-05-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7947
dc.description.abstract Bakalářská práce Syndrom CAN se zabývá problematikou syndromu CAN, jeho výskytem ve Vsetíně a zjišťuje, zda žáci středních škol mají dostatečné informace o týrání, zneužívání a zanedbávání dětí. Teoretická část je založena na terminologii a základních informacích o syndromu CAN. Seznamuje se základními pojmy týkající se problematiky syndromu CAN, s právní ochranou dítěte v České republice a také s možnou prevencí. Prevence je směřová-na hlavně pro žáky středních škol, jakožto budoucí rodiče a vychovatele. Teoretická část je zakončena konkrétním popisem možností, kde vyhledat pomoc ve Vsetíně. Praktická část se zaměřuje na zjištění informovanosti o jednotlivých formách syndromu CAN a také na zjiš-tění, kolik dětí se setkalo se syndromem CAN osobně. Sociální šetření bylo založeno na metodě dotazníku pro žáky třetích ročníků středních škol ve Vsetíně. cs
dc.format 53 cs
dc.format.extent 1315387 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dítě cs
dc.subject syndrom CAN cs
dc.subject týrání cs
dc.subject zneužívání cs
dc.subject zanedbávání cs
dc.subject prevence cs
dc.subject child en
dc.subject CAN syndrome en
dc.subject abuse en
dc.subject neglect en
dc.subject prevention en
dc.title Syndrom CAN cs
dc.title.alternative CHILD ABUSE AND NEGLECT (CAN Syndrome) en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vykopalová, Hana
dc.date.accepted 2009-06-22
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis "CAN Syndrome'q deals with CAN syndrome, its occurrence in Vsetín and explores whether pupils of secondary schools have sufficient information about the child abuse and neglect. The theoretical part is based on the terminology and back-ground information of the CAN syndrome. It introduces the basic terms on the issue of CAN syndrome, the legal protection of children in the Czech Republic, as well as a pos-sible prevention. Prevention is directed mainly to secondary school pupils, as future parents and educators. The theoretical part is finished by a specific description of the options where to find assistance in Vsetín. The practical part focuses on finding knowledge about various forms of CAN syndrome and finding out how many children have encountered the CAN syndrome personally. Social investigation was based on a questionnaire for the third year pupils in secondary schools in Vsetín. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 12252
dc.date.assigned 2009-02-18
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
sochorová_2009_bp.pdf 1.254Mb PDF View/Open
sochorová_2009_vp.doc 50Kb Microsoft Word View/Open
sochorová_2009_op.doc 253Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account