Senioři v domovech důchodců a regulační poplatky ve zdravotnictví

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Senioři v domovech důchodců a regulační poplatky ve zdravotnictví

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kejdová, Miroslava
dc.contributor.author Janík, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-17T08:23:41Z
dc.date.available 2010-07-17T08:23:41Z
dc.date.issued 2009-04-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7954
dc.description.abstract Bakalářská práce Senioři v domovech důchodců a regulační poplatky ve zdravotnictví se zabývá aktuálním tématem zavedení poplatků ve zdravotnictví v české republice. Autor pojednává o sociálním státu jako garantu jistých práv všech občanů, o jeho vývoji a současné krizi; věnuje se popisu zdravotnictví v období socialismu a snahám o reformy po roce 1989 až po zavedení regulačních poplatků. Dále autor prezentuje provedený výzkum a výsledná zjištění z konkrétního Domova pro seniory Kociánka, analyzuje reakcím jeho klientů, které se týkají aktuálních změn ve zdravotnictví. cs
dc.format 63 s. cs
dc.format.extent 434976 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální stát cs
dc.subject zdraví cs
dc.subject reforma zdravotnictví cs
dc.subject regulační poplatky cs
dc.subject staří lidé cs
dc.subject stárnutí cs
dc.subject problémy ve stáří cs
dc.subject reakce klientů - seniorů na reformy cs
dc.subject social state en
dc.subject health en
dc.subject health care reform en
dc.subject regulated charges en
dc.subject the elderly en
dc.subject ageing en
dc.subject problems with ageing en
dc.subject reactions of clients ? the elderly toward the healthcare reform en
dc.title Senioři v domovech důchodců a regulační poplatky ve zdravotnictví cs
dc.title.alternative Seniors in retirement homes and regulated fees in the healthcare system en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nedoma, Ivan
dc.date.accepted 2009-06-18
dc.description.abstract-translated This bachelor work is concerned with the elderly in retirement homes and regulated charges in the healthcare system for people in the Czech Republic. The author deals with guaranteed legal rights of citizens, especially the retired and their relationship with the current crisis of the social healthcare system. The author focuses on the characteristics of the healthcare system under socialism and attempts at reforms after the year 1989 up until the current implementation of regulated charges. Further the author describes the research and its results featuring life in the retirement home for seniors named Kocianka, analyzing clients reactions toward the changes in the current healthcare system. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1015873
dc.date.assigned 2008-04-30
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
janík_2009_bp.pdf 424.7Kb PDF View/Open
janík_2009_vp.doc 53.22Kb Microsoft Word View/Open
janík_2009_op.doc 56.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account