současný stav znečištění environmentu těžkými kovy ve Vietnamu

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

současný stav znečištění environmentu těžkými kovy ve Vietnamu

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: současný stav znečištění environmentu těžkými kovy ve Vietnamu
Autor: Nguyen, Thanh Hoang
Vedoucí: Julinová, Markéta
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku těžkých kovů ve zvolených lokalitách Vietnamu. U vybraných těžkých kovů (olovo, arsen, rtuť a kadmium) jsou popsány toxiko-logické vlastnosti a účinky na organismus, forma výskytu v životním prostředí a základní zdroje kontaminace. V práci jsou uvedeny tři zvolené zájmové oblasti pro studium znečiš-tění životního prostředí - sedimenty říčního systému Ho Či Minova města, obsah těžkých kovů v živých akvakulturních organismech a studium obsahu těžkých kovů ve vodních organismech v přírodním ekosystému. U vybraných lokalit je vždy uveden její stručný popis.
URI: http://hdl.handle.net/10563/7959
Datum: 2009-05-27
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí
Studijní obor: Chemie a technologie materiálů
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 8617


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
nguyen_2009_bp.pdfZablokované 886.4Kb PDF
nguyen_2009_vp.doc 37Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
nguyen_2009_op.doc 45Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet