Problematika realizace rodičovské role u páru s poruchou fertility

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Problematika realizace rodičovské role u páru s poruchou fertility

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křemenová, Jana cs
dc.contributor.author Kvasničková, Iveta cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T08:42:25Z
dc.date.available 2010-07-17T08:42:25Z
dc.date.issued 2009-06-04 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7990
dc.description.abstract Ve své práci se nezabývám jen neplodností, ale mým hlavním zájmem bylo věnovat se problematice uplatňování rodičovské role, kterou se páry s poruchou plodnosti pokoušejí realizovat někdy jen velice obtížně. Ačkoli je řešení neplodnosti spíše lékařskou záležitostí, touto prací chci ukázat, že porodní asistentka má mnoho kompetencí, díky nimž se může podílet na její léčbě, především z hlediska psychické podpory. V teoretické části se zabývám definicí neplodnosti, psychickými dopady, spektrem negativních pocitů, které prožívají při neplodnosti. Dále popisuji pojmy mateřství, otcovství a rodičovství a různými problémy a překážkami, které znemožňují párům tyto stavy prožívat. Také se věnuji léčbě této problematiky. V praktické části jsem zvolila formu srovnávací studie. Stanovila jsem si cíl: srovnat u skupiny vybraných párů předem dané oblasti. cs
dc.format 81. s cs
dc.format.extent 2855309 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject neplodnost cs
dc.subject prožívání neplodnosti cs
dc.subject negativní emoce cs
dc.subject mateřství cs
dc.subject otcovství cs
dc.subject rodičovství cs
dc.subject infertility en
dc.subject experiencing infertility en
dc.subject negative emotions en
dc.subject maternity en
dc.subject fatherhood en
dc.subject parenthood en
dc.title Problematika realizace rodičovské role u páru s poruchou fertility cs
dc.title.alternative Problems of parenatal role realization with pairs suffering from fertility dysfunction en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Binarová, Ivana cs
dc.date.accepted 2009-06-22 cs
dc.description.abstract-translated The thesis does not only deal with infertility. My primary focus was to examine exercising parental role and the difficulties with it in infertile pairs. Although infertility is a rather medical concern, the thesis wants to demonstrate that a midwife has a great competence - she can take part in treatment, especially in psychical support. The theoretical part of the thesis deals with the definition of infertility, psychical aspects of infertility and the range of negative feelings that infertile pairs experience. The theoretical part also deals with maternity, fatherhood, parenthood and various problems and handicaps that infertile pairs experience. The thesis also describes treatment of infertility. The practical part has a form of comparative study. The aim was to compare specific features in chosen pairs. en
dc.description.department Ústav porodní asistence cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/102 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cs
dc.thesis.degree-discipline Midwife en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cs
dc.thesis.degree-program Midwifery en
dc.identifier.stag 10930
dc.date.assigned 2009-02-05 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kvasničková_2009_bp.pdf 2.723Mb PDF View/Open
kvasničková_2009_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
kvasničková_2009_op.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account