Rodina a zaměstnání s přihlédnutím k problematice gender

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rodina a zaměstnání s přihlédnutím k problematice gender

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rogožanová, Lenka
dc.contributor.author Vaňková, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-17T08:43:36Z
dc.date.available 2010-07-17T08:43:36Z
dc.date.issued 2009-03-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7994
dc.description.abstract Diplomová práce je se zabývá vztahem rodiny a zaměstnání, především možnostmi jejich harmonizace. Důraz je přitom kladen na sféru rodiny, sociální politiky státu a trh práce, a to jak samostatně, tak v jejich vzájemné provázanosti. Podstatnou část tvoří důležitá otázka genderu, která se prolíná celou problematikou rodinného i pracovního života. cs
dc.format 93 cs
dc.format.extent 909888 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Rodina cs
dc.subject zaměstnání cs
dc.subject gender cs
dc.subject harmonizace cs
dc.subject domácnost cs
dc.subject stát cs
dc.subject sociální politika cs
dc.subject trh práce cs
dc.subject rovné příležitosti cs
dc.subject Family en
dc.subject employment en
dc.subject gender en
dc.subject harmonisation en
dc.subject household en
dc.subject government en
dc.subject social policy en
dc.subject job market en
dc.subject equal opportunuties en
dc.title Rodina a zaměstnání s přihlédnutím k problematice gender cs
dc.title.alternative Family and emloyment with regard to gender issues en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2009-05-13
dc.description.abstract-translated This thesis deals with relations between family and employment, especially with possibilities of its harmonisation. The emphasis is on the family sphere, welfare policy and jobs market, not just individually but also in their cohesion. Substantial part of this is the important gender issue, which is linked to all the problems concerning family and working life. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1016033
dc.date.assigned 2007-11-30
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vaňková_2009_dp.pdf 888.5Kb PDF View/Open
vaňková_2009_vp.doc 46.19Kb Microsoft Word View/Open
vaňková_2009_op.docx 23.67Kb Microsoft Word 2007 View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account