Činitelé podílející se na výběru profese u žáků devátých tříd v Uherském Brodě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Činitelé podílející se na výběru profese u žáků devátých tříd v Uherském Brodě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Koukola, Bohumil cs
dc.contributor.author Trtková, Olga cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T08:56:14Z
dc.date.available 2010-07-17T08:56:14Z
dc.date.issued 2009-05-14 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8026
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na zjištění faktorů, které mohou ovlivnit žáky devátých tříd při výběru budoucího povolání. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývám psychologií adolescenta, jeho osobností a jednotlivými faktory, které mohou ovlivnit výběr povolání dospívajícího. Dále se zaměřuji na volbu povolání, trh práce, nabídku a poptávku po zaměstnání. V praktické části dokládám výsledky z dotazníkového šetření žáků devátých tříd v Uherském Brodě, zaměřeného na volnu bu-doucího povolání. cs
dc.format 58 s., 9 s. příloh cs
dc.format.extent 1241541 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject adolescence cs
dc.subject adolescent cs
dc.subject dospívající cs
dc.subject osobnost cs
dc.subject volba povolání cs
dc.subject adolescence en
dc.subject adolescent en
dc.subject teenager en
dc.subject personality en
dc.subject choice of the job en
dc.title Činitelé podílející se na výběru profese u žáků devátých tříd v Uherském Brodě cs
dc.title.alternative The factors having influence on the choice in schoolchildren future occupation in Uhersky Brod en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šalenová, Eva cs
dc.date.accepted 2009-06-17 cs
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is aimed at finding the factors having influence on the choice in school-children future occupation. My work is dividend into the theoretical part and the practical part. In the theoretical part I have described youg people from the psychological poit of view, their personality and the factors which can influence them when they chose their fu-ture job. I have focused the choice of the job, employement market, demand and supply of job. In the practical part I have evaluated questionnaires focused on this issue. I distributed questionnaires to schoolchildren in ninth classes in Uherský Brod. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 12240
dc.date.assigned 2009-02-18 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
trtková_2009_bp.pdf 1.184Mb PDF View/Open
trtková_2009_vp.doc 48Kb Microsoft Word View/Open
trtková_2009_op.doc 47Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account