Projekt marketingového plánu firmy Impromat Klima spol. s r. o.

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Projekt marketingového plánu firmy Impromat Klima spol. s r. o.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Projekt marketingového plánu firmy Impromat Klima spol. s r. o.
Autor: Drábková, Martina
Vedoucí: Kubík, Josef
Abstrakt: Tématem této diplomové práce je marketingový plán společnosti Impromat Klima na ná-sledující období. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, která se potom dělí na analytickou a projektovou část. V teoretické části jsou zpracovány teoretické poznatky o marketingovém plánování z dostupných literárních zdrojů. V analytické části je uvedena charakteristika společnosti, zhodnoceno ekonomické okolí firmy pomocí STEP analýzy a Porterova modelu, dále je zde zpracována SWOT analýza, BCG matice a současný marke-tingový mix firmy. V projektové části jsou stanoveny marketingové cíle, které jsou rozpra-covány v jednotlivých akčních programech. Na závěr je vypočítán rozpočet celkového pro-jektu, který je následně podroben nákladové, časové a rizikové analýze. Nezapomíná se ani na nutnou kontrolu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/8042
Datum: 2009-05-04
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2011
Ústav: Ústav managementu a marketingu
Studijní obor: Management a marketing
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 11022


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
drábková_2009_dp.pdfZablokované 12.67Mb PDF
drábková_2009_vp.doc 50.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
drábková_2009_op.pdf 121.1Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet