Principy práce s mládeží v Salesiánském středisku mládeže Zlín

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Principy práce s mládeží v Salesiánském středisku mládeže Zlín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hozová, Leona
dc.contributor.author Řezníčková, Pavlína
dc.date.accessioned 2010-07-17T09:09:18Z
dc.date.available 2010-07-17T09:09:18Z
dc.date.issued 2009-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8053
dc.description.abstract Diplomová práce je věnována principům práce s mládeží v Salesiánském středisku mládeže Zlín. V teoretické části jsou popsány pojmy neorganizovaná mládež (sociální práce s mládeží, specifika práce s neorganizovanou mládeží) a motivace. Pozornost je dále zaměřena na preventivní systém Dona Boska - principy práce s mládeží, salesiánská střediska mládeže, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a standardy kvality sociálních služeb. Metodologickou část tvoří kvalitativní výzkum srovnání stylů práce v nízkoprahovém zařízení a salesiánského stylu práce formou rozhovorů a analýzy dokumentů. V empirické části jsou uvedeny výsledky výzkumného šetření. Přílohy obsahují přepisy rozhovorů, přehled nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve Zlínském kraji a standardy kvality sociálních služeb. cs
dc.format 133 s., 41 s. příloh cs
dc.format.extent 1870171 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject neorganizovaná mládež cs
dc.subject Don Bosco cs
dc.subject salesiánská střediska mládeže cs
dc.subject nízkoprahová zařízení pro děti a mládež cs
dc.subject standardy kvality sociálních služeb cs
dc.subject disorganized youth en
dc.subject Don Bosco en
dc.subject Salesian youth centers en
dc.subject low - threshold facilities for children and youth en
dc.subject quality of social services en
dc.title Principy práce s mládeží v Salesiánském středisku mládeže Zlín cs
dc.title.alternative Principles of youth work in the Salesian youth center Zlin en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kašpárková, Svatava
dc.date.accepted 2009-06-24
dc.description.abstract-translated Thesis is devoted to the principles of youth work in the Salesian youth center Zlin. The section describes the theoretical concepts disorganized youth (social work with young people, the specifics of working with unorganized youth) and motivation. Attention is also focused on the preventive system of Don Bosco - principles of youth work, Salesian youth centers, low-threshold facilities for children and young people and the quality of social services. Methodology of a qualitative research compared the styles of work and low-threshold facilities salesian-style work through interviews and analysis of text. In the empirical part are shown the results of the research investigation. Annexes contain transcripts of interview, an overview of low-threshold facilities for children and youth in the region Zlín and the quality of social services. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 11407
dc.date.assigned 2009-02-12
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
řezníčková_2009_dp.pdf 1.783Mb PDF View/Open
řezníčková_2009_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
řezníčková_2009_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account