Problematika vlivu sociální komunikace na efektivitu pracovních procesů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Problematika vlivu sociální komunikace na efektivitu pracovních procesů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Křivá, Renáta
dc.date.accessioned 2010-07-17T09:10:13Z
dc.date.available 2010-07-17T09:10:13Z
dc.date.issued 2009-03-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8055
dc.description.abstract Předmětem diplomové práce ?Problematika vlivu sociální komunikace na efektivitu pracovních procesů? je popis vnitrofiremní sociální komunikace a hledání jejích souvislostí s pracovním procesem. Práce ve své teoretické části obecně definuje sociální a vnitrofiremní komunikaci a pracovní procesy. Předkládá několik dimenzí souvislostí mezi pracovním procesem a vnitrofiremní komunikací, uvádí faktory, které je ovlivňují. Praktická část představuje analýzu vnitrofiremní komunikace na konkrétním případě firmy, jejíž obecné výsledky jsou následně porovnány s teoretickými poznatky cs
dc.format 99 s., 2 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 4709051 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sociální komunikace cs
dc.subject vnitrofiremní komunikace cs
dc.subject interní komunikace cs
dc.subject pracovní proces cs
dc.subject management cs
dc.subject vedení cs
dc.subject pracovník cs
dc.subject zaměstnanec cs
dc.subject pracovní skupina cs
dc.subject motivace cs
dc.subject Social communication en
dc.subject intracompany communication en
dc.subject inerbal communication en
dc.subject work procedures en
dc.subject management en
dc.subject leadership en
dc.subject worker en
dc.subject employee en
dc.subject workgroup en
dc.subject motivation en
dc.title Problematika vlivu sociální komunikace na efektivitu pracovních procesů cs
dc.title.alternative Influence of social communication on work procedures en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, František
dc.date.accepted 2009-05-12
dc.description.abstract-translated The subject of my thesis ?Influence of social communication on work procedures ? is to describe the intracompany social communication and to find its connections with work procedures. In theoretic part are generally defined social and intracompany communication and work procedures. The thesis submits several dimensions of connections between work procedures and intracompany communication, features factors that influence them. The practical part contitutes an intracompany communications analysis in concrete case including recommendations for his innovation. Generaly results are compared with theoretic knowledges. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1016268
dc.date.assigned 2007-11-30
utb.result.grade A
local.subject komunikace na pracovišti cs
local.subject communication in organization en


Files in this item

Files Size Format View
křivá_2009_dp.pdf 4.490Mb PDF View/Open
křivá_2009_vp.doc 32.5Kb Microsoft Word View/Open
křivá_2009_op.doc 57.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account