Výchova pro život s médii jako součást formálního vzdělávání

DSpace Repository

Language: English čeština 

Výchova pro život s médii jako součást formálního vzdělávání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nováková, Radana
dc.contributor.author Pitnerová, Veronika
dc.date.accessioned 2010-07-17T09:13:05Z
dc.date.available 2010-07-17T09:13:05Z
dc.date.issued 2009-05-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8062
dc.description.abstract Diplomová práce je orientována do oblasti mediální výchovy v prostředí české školy. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části vymezuji pojem médium, dále specifikuji mediální výchovu jako cestu k mediální gramotnosti a pojednávám o koncepci mediální výchovy v českém vzdělávacím systému. V praktické části uvádím výsledky dotazníkového šetření, které jsem realizovala na základních školách v Olomouckém kraji. Kvantitativní výzkum je doplněn případovou studií, kde popisuji realizaci mediální výchovy na konkrétní škole. cs
dc.format 86 s., 13 s. příloh cs
dc.format.extent 1521680 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject médium cs
dc.subject mediální výchova cs
dc.subject mediální gramotnost cs
dc.subject průřezové téma cs
dc.subject Rámcový vzdělávací program cs
dc.subject Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání cs
dc.subject Školní vzdělávací program cs
dc.subject medium en
dc.subject media education en
dc.subject media literacy en
dc.subject cross-curricular subject en
dc.subject Framework Education Programme en
dc.subject Framework Education Programme for Elementary Education School Education Programme en
dc.title Výchova pro život s médii jako součást formálního vzdělávání cs
dc.title.alternative Media Education as a part of formal education en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub
dc.date.accepted 2009-06-24
dc.description.abstract-translated Diploma thesis focus on media education as a part of Czech education system. Thesis is divided in theoretical and practical part. In theoretical part I define concept medium and specify media education as a way to become media literate. Then I treat media education conception in Czech Education System. In practical part I introduce results of inquiry research, which I have realized on elementary schools located in Olomouc region. In additi-on to quantitative research I have realized case study, where media education implementation on the elementary school is described. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 11402
dc.date.assigned 2009-02-12
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
pitnerová_2009_dp.pdf 1.451Mb PDF View/Open
pitnerová_2009_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
pitnerová_2009_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account