Historie odborného školství ve Zlíně v letech 1945 - 1989

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Historie odborného školství ve Zlíně v letech 1945 - 1989

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpárková, Svatava
dc.contributor.author Prokopová, Šárka
dc.date.accessioned 2010-07-17T09:16:56Z
dc.date.available 2010-07-17T09:16:56Z
dc.date.issued 2009-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8069
dc.description.abstract Předmětem mé bakalářské práce je zmapování vývoje středních odborných škol ve Zlíně, které zde působily především v letech 1945 až 1989. V teoretické části práce jsem nastínila vývoj školství na území České republiky a od třicátých let 20. století jsem se zaměřila na školství ve Zlíně v souvislosti z rozvojem Baťových závodů. V praktická části jsem se konkrétně zaměřila na vznik a činnost jednotlivých odborných škol ve Zlíně. Při zpracovávání materiálů jsem kladla důraz na historii školy, místa umístění školních budov, změny vyučovaných oborů a také na poskytované služby žákům jako je ubytování a stravování. cs
dc.format 64 s., 41 s. příloh cs
dc.format.extent 12327658 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject školství cs
dc.subject škola cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject Střední průmyslová škola strojnická cs
dc.subject Střední průmyslová škola stavební cs
dc.subject Střední průmyslová škola kožařská cs
dc.subject Střední průmyslová škola chemická cs
dc.subject Střední průmyslová škola koželužská cs
dc.subject Střední ekonomická škola cs
dc.subject Střední zdravotnická škola cs
dc.subject Educational system en
dc.subject School en
dc.subject education en
dc.subject School of Mechanical Engineering en
dc.subject Middle school of building en
dc.subject Middle school of skinnering en
dc.subject School of Chemistry en
dc.subject Middle school of tanning en
dc.subject Middle School of Economics en
dc.subject Central Medical School en
dc.title Historie odborného školství ve Zlíně v letech 1945 - 1989 cs
dc.title.alternative History of vocational education in Zlin in years 1945 - 1989 en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Opatrný, Pavel
dc.date.accepted 2009-06-25
dc.description.abstract-translated The subject of my thesis focuses on the monitory of secondary technical schools development in Zlin, for the period from 1945 to 1989. In the theoretical part of the work I have outlined the development of education in the Czech Republic, and focused on education in Zlín in the context of development of Bata's works since the thirties of the 20th century. In the practical part I focused on the creation and functioning of individual schools in Zlin. When processing the materials I have placed emphasis on the history of schools, location of school buildings, the change of fields of study, and also on the service provided to pupils such as accommodation and catering. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Učitelství odborných předmětů pro SŠ cs
dc.thesis.degree-discipline Secondary School Teachers' Training in Specialized Subjects en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 11145
dc.date.assigned 2009-02-11
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
prokopová_2009_bp.pdf 11.75Mb PDF View/Open
prokopová_2009_vp.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open
prokopová_2009_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account