Projekt zvyšovaní návštěvnosti sportově-rekreačního střediska Púšť Prievidza

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zvyšovaní návštěvnosti sportově-rekreačního střediska Púšť Prievidza

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Gašparovičová, Martina
dc.date.accessioned 2010-07-17T09:18:59Z
dc.date.available 2010-07-17T09:18:59Z
dc.date.issued 2009-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8076
dc.description.abstract Moja diplomová práca je venovaná zvýšeniu návštevnosti rekreačno-športového strediska PÚŠT Prievidza. V teoretickej časti som spracovala literárnu rešerši vzťahujúcu sa na mar-keting služieb, marketing hotelových služieb a voľného času. V teoretickej časti sa tiež zaoberám marketingovým mixom služieb. Pomocou SWOT analýzy, PEST analýzy, Porte-rovho modelu piatich konkurenčných síl, analýzy marketingového mixu a Bostonskej mati-ce boli zistené skutočnosti a nedostatky, ktoré prispeli k novým návrhom a odporúčaniam. Potrebnou súčasťou práce je prieskum medzi hosťami strediska, ktorý zisťuje, čo sa zákaz-níkom v stredisku páči, čo im chýba a čo by navrhovali zlepšiť, aby sa do strediska častej-šie vracali a stredisko odporučili svojím známym. Na základe prieskumu navrhujem pro-jekt, ktorého účelom bude zvýšiť návštevnosť rekreačno-športového strediska PÚŠ'T. Na-koniec je projekt podrobený nákladovej a rizikovej analýze cs
dc.format 127 s., 23 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 3315206 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Marketing cs
dc.subject Marketing služieb cs
dc.subject Marketingový mix cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject Bostonská matica cs
dc.subject Porterov model piatich konkurenčných síl cs
dc.subject Marketing en
dc.subject Marketing of services en
dc.subject Marketing mix en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject Boston matrix en
dc.subject Porter five forces analysis en
dc.title Projekt zvyšovaní návštěvnosti sportově-rekreačního střediska Púšť Prievidza cs
dc.title.alternative Project of increases a visit rate in sport - vacation centre Púšť in Prievidza en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Trgiňová, Jana
dc.date.accepted 2009-05-25
dc.description.abstract-translated My diploma work is aimed to increase a visit rate in sport - vacation centre PÚŠT in Prievidza. In the theoretical part I focused mainly on book research related to marketing of services, especially marketing mix for hotel free time services. With the help of SWOT analysis, Pest analysis, Porter five forces analysis, marketing mix analysis and Boston matrix I have found some weak points with improvement potential, which finally led to new suggestions and improvements. The core part of my diploma work is a questionnaire distributed amog sport vacation centre guests and visitors in which visitors could freely reflect their ideas, what they like about the centre, what they don't , what should be improved to attract more visitors or make them to tell about the centre to their friends and return periodically. Based on the research I propose project aimed to increase visit rate of sport vacation centre PÚŠT. At the end the project was analysed in terms of costs and risk. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 11091
dc.date.assigned 2009-03-09
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
gašparovičová_2009_dp.pdfBlocked 3.161Mb PDF View/Open
gašparovičová_2009_vp.doc 46Kb Microsoft Word View/Open
gašparovičová_2009_op.doc 159.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account