Czechs in the USA and Canada During Communism

DSpace Repository

Language: English čeština 

Czechs in the USA and Canada During Communism

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sedláčková, Radka
dc.contributor.author Matůšů, Zdeňka
dc.date.accessioned 2010-07-17T09:20:08Z
dc.date.available 2010-07-17T09:20:08Z
dc.date.issued 2009-05-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8079
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na Čechy, kteří emigrovali do USA a Kanady a to v době komunismu. Na začátku práce se zabývám příčinami a důvody, které vedly Čechy k odchodu z vlasti. Poté se soustředím na tři důležité emigrační vlny během komunismu. Avšak hlavním cílem je odhalit rozdíly mezi životem v USA a v Kanadě. cs
dc.format 51s. cs
dc.format.extent 2120951 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Češi v USA cs
dc.subject Češi v Kanadě cs
dc.subject komunismus cs
dc.subject emigrace cs
dc.subject příčiny odchodu z vlasti cs
dc.subject Czechs in the USA en
dc.subject Czechs in Canada en
dc.subject communism en
dc.subject emigration en
dc.subject causes of leaving homeland en
dc.title Czechs in the USA and Canada During Communism cs
dc.title.alternative Czechs in the USA and Canada During Communism en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Atcheson, Hana
dc.date.accepted 2009-06-18
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis focuses on Czechs who emigrated during communism in the USA and Canada. At the beginning of the work I deal with causes and reasons that led the Czech people to leave their homeland. Then I concentrate on three important emigration waves during communism. However, the main aim of this thesis is to reveal the differences between life in the USA and Canada. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 11210
dc.date.assigned 2008-11-30
utb.result.grade D
local.subject Spojené státy americké cs
local.subject USA cs
local.subject Kanada cs
local.subject imigranti cs
local.subject Češi cs
local.subject United States en
local.subject USA en
local.subject Canada en
local.subject immigrants en
local.subject Czechs en


Files in this item

Files Size Format View
matůšů_2009_bp.pdf 2.022Mb PDF View/Open
matůšů_2009_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
matůšů_2009_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account