Řízení lidských zdrojů v univerzitním prostředí s využitím informačního systému SAP

DSpace Repository

Language: English čeština 

Řízení lidských zdrojů v univerzitním prostředí s využitím informačního systému SAP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černý, Alexander
dc.contributor.author Bartošová, Renata
dc.date.accessioned 2010-07-13T14:29:26Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:03Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/807
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá implementací a analýzou informačního systému SAP v podmínkách vybraných veřejných vysokých škol v oblasti modulů pro řízení lidských zdrojů. Cílem práce je analyzovat, navrhnout zdokonalení a rozšíření personálních modulů SAP s ohledem na specifické podmínky českých veřejných vysokých škol. Projektovým výstupem jsou doporučení, která respektují konkrétní podmínky a která jsou realizovatelná formou úpravy programů v daných personálních modulech. cs
dc.format 71 s., 4 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1362639 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 12.05.2008
dc.subject lidské zdroje cs
dc.subject informační systém SAP cs
dc.subject řízení cs
dc.subject univerzitní prostředí cs
dc.subject human resources en
dc.subject SAP Information System en
dc.subject management en
dc.subject university milieu en
dc.title Řízení lidských zdrojů v univerzitním prostředí s využitím informačního systému SAP cs
dc.title.alternative Human Resources Management in the University Milieu Using the SAP Information System en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Gregar, Aleš
dc.date.accepted 2006-06-05
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the implementation and analysis of the SAP Information System in the conditions of selected public universities and higher education institutions in the sphere of modules for human resources management. The thesis aims to analyse and suggest en-hancement and extension of the SAP personnel modules with regard to the specific condi-tions at the Czech public universities and higher education institutions. The project output is represented by recommendations taking into account current conditions and feasible by means of modification of programmes in the particular personnel modules. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3765
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
bartošová_2006_dp.pdfBlocked 1.299Mb PDF View/Open
bartošová_2006_vp.doc 1.508Mb Microsoft Word View/Open
bartošová_2006_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account