Šikana v dospělosti - mobbing a bossing

DSpace Repository

Language: English čeština 

Šikana v dospělosti - mobbing a bossing

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Šimánová, Kamila
dc.date.accessioned 2010-07-13T14:30:13Z
dc.date.available 2010-07-13T14:30:13Z
dc.date.issued 2006-04-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/810
dc.description.abstract Šikana, mobbing nebo bossing je jakékoli chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jiného člověka, případně skupinu lidí. Je to cílené a obvykle opakované užití nepříjemností jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické, tak hlavně psychické útoky v podobě pomlouvání, poškozování věcí, nadávání, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. cs
dc.format 44 s. cs
dc.format.extent 412014 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Agrese cs
dc.subject agresivita cs
dc.subject agresor cs
dc.subject bossing cs
dc.subject fyzické týrání cs
dc.subject kolega cs
dc.subject konflikt cs
dc.subject mobbing cs
dc.subject nadřízený cs
dc.subject oběť cs
dc.subject podřízený cs
dc.subject pracoviště cs
dc.subject psychické týrání cs
dc.subject strach cs
dc.subject šikana cs
dc.subject věznice cs
dc.subject výkon vazby cs
dc.subject Aggression en
dc.subject aggressor en
dc.subject bossing en
dc.subject physical excruciation en
dc.subject colleague en
dc.subject conflict en
dc.subject mobbing en
dc.subject superior en
dc.subject victim en
dc.subject subordinate en
dc.subject working place en
dc.subject psychical harassment en
dc.subject fear en
dc.subject vexation en
dc.subject jail en
dc.subject arrest en
dc.title Šikana v dospělosti - mobbing a bossing cs
dc.title.alternative Bullying among adults - mobbing and bossing en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vízdal, František
dc.date.accepted 2006-06-21
dc.description.abstract-translated Vexation, mobbing or bossing is any behaviour, which is intended for harming, threatening or discouraging another person or group of people. It is usually a repeated usage of annoying means by an individual or a group of people aimed at another individual or another group of people, who cannot or are not able to defend for any reason. This kind of behaviour includes physical and especially psychical attacks in form of detraction, damaging things, swear, assault or humiliation. Another form is sexual harassment or abuse. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4435
dc.date.assigned 2005-04-15
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
šimánová_2006_bp.pdfBlocked 402.3Kb PDF View/Open
šimánová_2006_op.doc 24.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account