Sociální aspekty výchovy a vzdělávání žáků a studentů se speciálními požadavky - problematika nadaných dětí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociální aspekty výchovy a vzdělávání žáků a studentů se speciálními požadavky - problematika nadaných dětí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňková, Zdeňka
dc.contributor.author Břoušková, Eliška
dc.date.accessioned 2010-07-17T09:54:38Z
dc.date.available 2010-07-17T09:54:38Z
dc.date.issued 2009-04-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8137
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o problematice nadaných žáků a studentů. Zabývá se rozborem pojmů a klasifikací inteligence, nadání a talentu. Popisuje možnosti identifikace nadání a předkládá různá pojetí nadání v závislosti na vlivu prostředí. Předkládá modely vzdělávání a zkušenosti s péčí o nadané děti u nás i v zahraničí. cs
dc.format 49 s. cs
dc.format.extent 4034280 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject inteligence cs
dc.subject nadání cs
dc.subject talent cs
dc.subject tvořivost cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject výchova cs
dc.subject individuální přístup cs
dc.subject integrace cs
dc.subject segregace cs
dc.subject prostředí cs
dc.subject rodina cs
dc.subject ability en
dc.subject aptitude en
dc.subject geniuses en
dc.subject gift en
dc.subject talent en
dc.subject creativity en
dc.subject education en
dc.subject upbringing en
dc.subject individualization en
dc.subject individual admission en
dc.subject tailor-made-approach en
dc.subject integration en
dc.subject segregation en
dc.subject milieu en
dc.subject background en
dc.subject family en
dc.title Sociální aspekty výchovy a vzdělávání žáků a studentů se speciálními požadavky - problematika nadaných dětí cs
dc.title.alternative Social aspects of upbringing and education of pupils and students with special requirements - gifted children problems en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kuklová, Jana
dc.date.accepted 2009-06-17
dc.description.abstract-translated The Bachelor work deals with gifted pupils and students problems. It goes into analysis of perception and rating of ability, aptitude and talent. It describes the options how to identify talent and it submits different theories of geniuses in the dependence on the influence of milieu. It recounts the prototypes of cultivation and sets up experiences with gifted children care in our country and outland. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1015772
dc.date.assigned 2008-04-30
utb.result.grade A
local.subject nadaní žáci cs
local.subject pedagogika nadaných cs
local.subject gifted pupils en
local.subject gifted education en


Files in this item

Files Size Format View
břoušková_2009_bp.pdf 3.847Mb PDF View/Open
břoušková_2009_vp.doc 57.22Kb Microsoft Word View/Open
břoušková_2009_op.doc 53.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account