Systém HACCP v organizaci veřejného stravování

DSpace Repository

Language: English čeština 

Systém HACCP v organizaci veřejného stravování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bartošíková, Romana
dc.contributor.author Blahová, Kateřina
dc.date.accessioned 2010-07-17T10:15:51Z
dc.date.available 2010-07-17T10:15:51Z
dc.date.issued 2009-05-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8168
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá použitím systému kritických bodů (HACCP hazard analysis and critical control point) ve veřejném stravování. Systém HACCP lze považovat za zá-kladní systém pro řízení bezpečnosti pokrmů ve stravovacích službách. Teoretická část ba-kalářské práce řeší základní legislativní předpisy spojené s hygienou a bezpečností stravova-cích služeb. V praktické části je pak zpracována analýza nebezpečí při zpracování masa ve školní jídelně Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť. Bakalářská práce si tak klade za cíl předložit názornou ukázku implementace systému HACCP ve školních jídelnách. cs
dc.format 52 s. , 8 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 6048158 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ES cs
dc.subject EU cs
dc.subject HACCP cs
dc.subject mikroorganizmy cs
dc.subject hygiena cs
dc.subject maso cs
dc.subject nebezpečí cs
dc.subject školní jídelna cs
dc.subject kritický kontrolní bod cs
dc.subject EC en
dc.subject EU en
dc.subject HACCP en
dc.subject microbe en
dc.subject hygiene en
dc.subject meat en
dc.subject danger en
dc.subject school messes en
dc.subject critical control point en
dc.title Systém HACCP v organizaci veřejného stravování cs
dc.title.alternative System HACCP in organization of community feeding en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mráčková, Eva
dc.date.accepted 2009-06-09
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with use of the system of critical points (HACCP hazard analysis and critical control point) in community feeding. System HACCP can be considered as a basic system for food safety management in catering services. Theoretical part of bachelor thesis solves the basic legislation related to hygiene and safety in food service. Then in the practical part the hazard analysis is carried out during meet processing in the school mess of Gymnasium Zlín - Lesní čtvrť. Bachelor thesis aims to present the demonstration for implementation of HACCP system in school messes. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/142 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and food technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 12504
dc.date.assigned 2009-02-18
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
blahová_2009_bp.pdf 5.767Mb PDF View/Open
blahová_2009_vp.doc 38.5Kb Microsoft Word View/Open
blahová_2009_op.doc 39Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account