Gender and the Workplace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Gender and the Workplace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skořepová, Tereza
dc.contributor.author Zahradníková, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-17T10:18:39Z
dc.date.available 2010-07-17T10:18:39Z
dc.date.issued 2009-05-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8176
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou genderu v oblasti pracovního prostředí a popisem historických událostí, které k genderové problematice vedly. První část práce se pak věnuje historii genderových vztahů od počátku až po současnost. Vysvětluje vznik ženských hnutí i vznik hutí mužských. V druhé části popisuji termíny, které se týkají genderových studií, a které jsou nezbytné k pochopení problematiky s tímto spojené. Poslední část práce se zaměřuje na pracovní trh a na to, jak ho gender ovlivňuje v otázce diskriminace, segregace, platových nerovností, ale také slaďování rodiny s profesní kariérou a sexuálního obtěžování. cs
dc.format 45 s. cs
dc.format.extent 2059683 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject feminismus cs
dc.subject mužská studia cs
dc.subject genderové role cs
dc.subject genderové stereotypy cs
dc.subject diskriminace cs
dc.subject segregace cs
dc.subject sexuální obtěžování cs
dc.subject feminism en
dc.subject men's studies en
dc.subject gender roles en
dc.subject gender stereotypes en
dc.subject discrimination en
dc.subject segregation en
dc.subject sexual harassment en
dc.title Gender and the Workplace cs
dc.title.alternative Gender and the Workplace en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lukášová, Jana
dc.date.accepted 2009-06-18
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with gender issues in the workplace and describes historical events, which preceded these problems. The first part deals with the history of gender relations from its beginnings up to the present time and spells out what were the reasons for both feminist and men's movements. The second part of the thesis explains the terms relating to gender studies, which are crucial in order to understand the topic. The last part focuses on the labour market and the way gender influences its issues such as discrimination, segregation, wage inequalities, and also harmonizing family and professional career and sexual harassment. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 11176
dc.date.assigned 2008-11-30
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
zahradníková_2009_bp.pdf 1.964Mb PDF View/Open
zahradníková_2009_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
zahradníková_2009_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account