Inspekce jako systém kontroly a podpory v sociálních službách

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Inspekce jako systém kontroly a podpory v sociálních službách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuchyňková, Iva
dc.contributor.author Sáňková, Marie
dc.date.accessioned 2010-07-17T10:18:48Z
dc.date.available 2010-07-17T10:18:48Z
dc.date.issued 2009-04-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8177
dc.description.abstract Bakalářská práce ? Inspekce jako systém kontroly a podpory v sociálních službách ? se zabývá tematikou inspekcí poskytování sociálních služeb jako novým legislativním nástrojem kontroly a kvality v sociálních službách. Práce je rozdělena na dvě části. První teoretická část obsahuje vymezení základních pojmů, popis legislativního rámce a analýzu systému inspekcí sociálních služeb. Praktická část interpretuje systém inspekcí na příkladu inspekce sociální služby Domov se zvláštním režimem a dále interpretuje první výstupy z realizací inspekcí Hlavním cílem práce bylo shromáždit první zveřejněné poznatky a zkušenosti se zaváděním inspekcí kvality sociálních služeb do praxe, prozkoumat a analyzovat pozitiva i negativa nového systému a nabídnout poskytovatelům sociálních služeb přehledný a v praxi využitelný zdroj informací o tematice inspekcí poskytování sociálních služeb. cs
dc.format 50 s., 3 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 414646 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sociální služby cs
dc.subject sociální péče cs
dc.subject standardy kvality cs
dc.subject inspekce cs
dc.subject inspektor cs
dc.subject kontrola cs
dc.subject inspekční zpráva cs
dc.subject inspekční tým cs
dc.subject poskytovatel cs
dc.subject uživatel cs
dc.subject Social services en
dc.subject social care en
dc.subject quality standard en
dc.subject inspection en
dc.subject supervision en
dc.subject inspection report en
dc.subject inspection team en
dc.subject provider en
dc.subject occupant en
dc.title Inspekce jako systém kontroly a podpory v sociálních službách cs
dc.title.alternative Inspection as a system of supervision and support in social services en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dolák, Antonín
dc.date.accepted 2009-06-18
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis called "Inspection as a system of supervision and support in social services" deals with the theme of inspection of providing social services as a new legislative instrument for supervision and quality in social services. The thesis is divided into two parts. The first part is theoretical and contains the specification of basic terms and key words, the description of legislative framework and the analysis of the system of inspection in social services. The practical part interprets the system of inspections on the example of the inspection of social service "Home with special care". It also interprets the first outputs from realizing the inspections. The main objective of the thesis was to collect first published knowledge and experience with putting the quality inspection of social services into practice.It also aimed at examining and analysing strengths and weaknesses of the new system and offering providers of social services well-arranged and practically usable source of information about inspecting providing social services. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 13390
dc.date.assigned 2008-04-30
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
sáňková_2009_bp.pdf 404.9Kb PDF View/Open
sáňková_2009_vp.doc 77.22Kb Microsoft Word View/Open
sáňková_2009_op.doc 66.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account